ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์

เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ.2091 - 2111 มีพระนามเดิมว่า พระเฑียรราชา สันนิษฐานกันว่าทรงเป็นพระอนุชาต่างพระชนนีกับสมเด็จพระไชยราชาธิราช เมื่อสมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จสรรคตในปี พ.ศ.2088 พระโอรสองค์ใหญ่พระนามว่า แก้วฟ้าพระชันษา 11 พรรษา ได้ขึ้นครองราชย์พระเฑียรราชาได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ต่อมาพระเฑียรราชาได้ออกผนวช ท้าวศรีสุดาจันทรพระสนมเอกของพระไชยราชา และเป็นพระมารดาของพระแก้วฟ้าได้สิทธิขาดในราชการบ้านเมือง ได้เป็นชู้กับพันบุตรศรีเทพ ซึ่งต่อมาได้เป็นขุนวรวงศาธิราช เมื่อท้าวศรีสุดาจันทร์มีครรภ์ขึ้น ขุนวรวงศาจึงลอบปลงพระชนม์ พระแก้วฟ้าแล้วขึ้นครองราชย์ แต่ครองราชย์ได้เพียง 42 วัน ขุนพิเรนทรเทพ และพวกก็ได้ทำอุบายจับขุนวรวงศาธิราช และท้าวศรีสุดาจันทร์ กับบุตรฆ่าเสีย แล้วไปอัญเชิญพระเฑียรราชาให้ลาผนวช ขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.2091 ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์

ในรัชสมัยของพระองค์ต้องทำสงครามกับพม่าถึงสามครั้ง คือ  ครั้งที่หนึ่งสงครามคราวสมเด็จพระศรีสุริโยทัย สิ้นพระชนม์บนหลังช้าง ครั้งที่สองคราวขอช้างเผือก ครั้งที่สามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ