ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระเถระมหานามะ

เป็นชื่อพระเถระองค์หนึ่ง ซึ่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ รุ่นแรกของพระพุทธศาสนา นับเป็นพระสาวกองค์ที่สี่ ในจำนวนพระเบญจวัคคีย์ และนับเป็นพระมหาสาวกองค์ที่สิบเอ็ด ในจำนวนพระมหาสาวกแปดสิบองค์ด้วยกัน พระมหานาม เป็นชาวกรุงกบิลพัสดุ เป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งในแปดคน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการทำนายลักษณะของคน ที่พระเจ้าสุทโธทนะเชิญ

มารับภัตตาหาร เพื่อประกอบพิธีทำนายพระลักษณะพระราชกุมารที่ประสูติใหม่ และได้รวมขนานพระราชกุมารว่า สิทธัตถราชกุมาร

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย