ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

มะเดื่อ

เป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม บางทีพบเป็นไม้เลื้อย เนื้อแข็งมียางขาวมีหูใบเป็นคู่แยกจากกันเป็นอิสระ ดอกขนาดเล็กฝังอยู่ในฐานะรองดอก ออกตามง่ามใบหรือลำต้น เป็นคู่ เดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลเกิดจากดอกเพศเมียมีเนื้อขาว เมล็กแข็ง ในประเทศไทยมีมะเดื่ออยู่หลายชนิดคือ

มะเดื่อขน  เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูง 2 เมตร ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันรูปขอบขนานหรือเป็นรูปหัวใจ ผลกลมออกเป็นคู่ตามง่ามใบ มีขนแข็งปกคลุมทั่วไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 1 ซม.
มะเดื่อปล้อง  เป็นไม้พุ่มกิ่งไม้ยืนต้น สูงถึง 15 เมตร ส่วนต่าง ๆ มีขนสั้น ค่อนข้างแข็งสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมทั่วไป ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันรูปรีแกมขอบขนานหรือแกมรูปไข่ ผลออกเป็นกลุ่มตามลำต้นหรือตามง่ามกิ่งใหญ่ที่ไม่มีใบ เมื่อแก่สีเหลือง
มะเดื่ออุทุมพร  เป็นไม้ยืนต้นสูงถึง 20 เมตร ที่โคนมีพูพอนขนาดใหญ่ กิ่งและผลอ่อนมีขนละเอียดสีขาวปกคลุม เมื่อแก่เกลี้ยง ใบเดี่ยวออกเรียงเวียนสลับกัน มีรูปร่างหลายแบบตั้งแต่รูปรีถึงรูปไข่ กลีบผลออกเป็นกลุ่มตามลำต้นและกิ่งใหญ่ที่ไม่มีใบ เมื่อสุกสีแดงสด ผลอ่อนใช้เป็นผักสด เนื้อไม้ใช้ทำบัณเฑาะว์

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย