ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

มะเดื่อ

เป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม บางทีพบเป็นไม้เลื้อย เนื้อแข็งมียางขาวมีหูใบเป็นคู่แยกจากกันเป็นอิสระ ดอกขนาดเล็กฝังอยู่ในฐานะรองดอก ออกตามง่ามใบหรือลำต้น เป็นคู่ เดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลเกิดจากดอกเพศเมียมีเนื้อขาว เมล็กแข็ง ในประเทศไทยมีมะเดื่ออยู่หลายชนิดคือ

มะเดื่อขน  เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูง 2 เมตร ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันรูปขอบขนานหรือเป็นรูปหัวใจ ผลกลมออกเป็นคู่ตามง่ามใบ มีขนแข็งปกคลุมทั่วไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 1 ซม.
มะเดื่อปล้อง  เป็นไม้พุ่มกิ่งไม้ยืนต้น สูงถึง 15 เมตร ส่วนต่าง ๆ มีขนสั้น ค่อนข้างแข็งสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมทั่วไป ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันรูปรีแกมขอบขนานหรือแกมรูปไข่ ผลออกเป็นกลุ่มตามลำต้นหรือตามง่ามกิ่งใหญ่ที่ไม่มีใบ เมื่อแก่สีเหลือง
มะเดื่ออุทุมพร  เป็นไม้ยืนต้นสูงถึง 20 เมตร ที่โคนมีพูพอนขนาดใหญ่ กิ่งและผลอ่อนมีขนละเอียดสีขาวปกคลุม เมื่อแก่เกลี้ยง ใบเดี่ยวออกเรียงเวียนสลับกัน มีรูปร่างหลายแบบตั้งแต่รูปรีถึงรูปไข่ กลีบผลออกเป็นกลุ่มตามลำต้นและกิ่งใหญ่ที่ไม่มีใบ เมื่อสุกสีแดงสด ผลอ่อนใช้เป็นผักสด เนื้อไม้ใช้ทำบัณเฑาะว์

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ