ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

มังกยอชวา

นามพระมหาอุปราชาโอรสพระเจ้านันทบุเรง ในปี พ.ศ.2133 พระเจ้านันทบุเรง โปรดให้พระมหาอุปราชา ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก โดยยกเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์แขวงเมืองกาญจนบุรี สมเด็จพระนเรศวร ฯ ได้เคลื่อนทัพหลวงไปถึงเมืองสุพรรณบุรี ซุ่มซ่อนสองข้างทางบริเวณริมแม่น้ำท่าคอย ซึ่งอยู่เลยเมืองสุพรรณบุรี ไปทางเมืองกาญจนบุรีเล็กน้อย เมื่อพม่ารุกเข้ามาจึงถูกกองทัพไทยโจมตีเสียหายหนักแตกถอยกลับไป พระมหาอุปราชาถูกภาคทัณฑ์ให้ทำการรบแก้ตัวใหม่

ถึงปีพ.ศ.2135 พระมหาอุปราชายกทัพใหญ่เข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ ประกอบด้วย กองทัพกรุงหงสาวดี กองทัพเมืองแปรและกองทัพเมืองตองอู ส่วนพระเจ้าเชียงใหม่ถูกเกณฑ์ให้ทำหน้าที่รวบรวมเสบียงอาหารในแคว้นล้านนา ลำเลียงลงมาทางเรือ

สมเด็จพระนเรศวร ฯ ทรงยกกองทัพออกไปต่อสู้ข้าศึกทางเมืองสุพรรณบุรี ครั้นถึงเดือนยี่ แรมสองค่ำ ปี พ.ศ.2135 พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีที่ตำบลหนองสาหร่าย แขวงเมืองสุพรรณบุรี ทรงจ้วงฟันด้วยพระแสงของ้าว ถูกพระอังสาขวาของพระมหาอุปราชา ขาดสิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้าง กองทัพพม่าจึงเชิญพระศพพระมหาอุปราชากลับไปกรุงหงสาวดี กองทัพไทยติดตามไปทันกองระวังหลังของพม่าที่เมืองกาญจนบุรี และตีข้าศึกแตกพ่ายไปยึดได้ช้างม้าเครื่องศัตราวุธของข้าศึกได้เป็นอันมาก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย