ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

มัญชูคีรี

เป็นพระโพธิสัตว์ผู้เป็นเจ้าแห่งปัญญา ทรงมีหน้าที่พาผู้ที่โง่เขลาเบาความรู้ให้เข้าถึงความเห็นแจ้ง และความหลุดพ้น ตามความในพระสูตรสำคัญของมหายานสองพระสูตรคือ สัทธรรมปุณทริกสูตร และไภสัชคุรุไวทูรย์ประภาตภาคตสูตร เมื่อกล่าวถึงเรื่องพระพุทธเจ้าขณะจะแสดงธรรมข้อใด มักตรัสผ่านพระปัญชุคศรี (แทนที่จะตรัสผ่านพระอานนท์ตามทฤษฎีของฝ่ายเถรวาท)

พระโพธิสัตว์มัญชูศรี ปรากฎอยู่ในจำนวนพระโพธิสัตว์องค์สำคัญของมหายานอีกหกองค์คือ กวนอิม (อวโลกิเตศวร) มหาสถามปราปต์ ศรีอาริยเมตไตรย สมันตภัทร กษิติครรภ และวชิรปาณี

ภายในพุทธสถานของมหายาน มีรูปวาดและปฎิมากร ของพระมัญชูศรี ซึ่งนิยมวาดและสร้างส่วนใหญ่ เป็นรูปพระศากยมุนีประทับเป็นประธาน ข้างซ้ายมีพระมัญชูศรี ซึ่งหมายถึง พระปัญญาบารมี หรือพระปัญญาคุณ ข้างขวามีพระโพธิสัตว์ สมันตภัทร ซึ่งหมายถึง ตัวพระเมตตาบารมี หรือพระเมตตาคุณ เมื่อรวมพระศากยมุนี ซึ่งหมายถึง พระบริสุทธิคุณ ด้วย จึงรวมเป็นพระคุณสาม ให้เห็นพร้อมในคราวเดียวกั

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย