ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

มาเก๊า

ประกอบด้วย เกาะเล็กสองเกาะ คือ เกาะไตปา และเกาะโคลาน รวมพื้นที่ 16 ตร.กม. ตั้งอยู่ใกล้ผืนแผ่นดินจีนห่างจากเมืองกวางตุ้ง 128 กม.

มาเก๊าเป็นดินแดนจีนอยู่ในปกครองของโปร์ตุเกสมาก่อน ชาวโปร์ตุเกสได้เดินทางไปถึงประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์เหม็ง ภายหลังที่โปร์ตุเกสตีได้เมืองมะละกาในปี พ.ศ.2054 และแต่งทูตมายังกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง (พ.ศ.2034 -  2072)  กองเรือรบโปร์ตุเกสได้ไปถึงเมืองกวางตุ้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2059 และได้รับการต้อนรับอย่างดี

ในปี พ.ศ.2100 ชาวโปร์ตุเกสได้รับอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานได้ที่เมืองมาเก๊าในแหลมมาเก๊า โปร์ตุเกสได้ทำนุบำรุงเมืองนี้ ให้เป็นศู่นย์กลางการค้าของชาวยุโรปที่ติดต่อกับจีน ต่อมาในปี พ.ศ.2430  จีนตกลงลงนามในสนธิสัญญาฉบับหนึ่งมอบอธิปไตยในมาเก๊าให้แก่โปร์ตุเกส ครั้นอังกฤษได้ปกครองเกาะฮ่องกงตามสนธิสัญญานานถึง พ.ศ.2385  ก็ได้พัฒนาเกาะสี้ให้เป็นศูนย์กลางการค้า และการเงินที่เจริญก้าวหน้ายิ่งกว่ามาเก๊า ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ.2484 - 2488)  มีผู้ลี้ภัยไปอยู่ในมาเก๊าหกแสนคน รายได้ของมาเก๊าได้แก่ ภาษีจากบ่อน การพนัน การท่องเที่ยว การทำประทัด ไม้ขีดไฟ และธูป กับปลาตากแห้ง

มาเก๊ามีระบบการปกครองแบบกึ่งอธิปไตยมากกว่าเป็นอิสระจากประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ.2519 โปร์ตุเกสได้ให้อธิปไตยแก่มาเก๊าอย่างกว้างขวาง และในปี พ.ศ.2530 โปร์ตุเกสและจีน ได้ทำความตกลงกัน โดยโปร์ตุเกสจะคืนมาเก๊าให้จีน ในปี พ.ศ.2542 โดยจีนให้การรับรองว่าจะไม่มีการแทรกแซงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนระบอบทุนนิยมในมาเก๊าเป็นเวลา 50 ปี เช่นเดียวกับที่ให้การรับรองเกาะฮ่องกง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย