ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

มาเก๊า

ประกอบด้วย เกาะเล็กสองเกาะ คือ เกาะไตปา และเกาะโคลาน รวมพื้นที่ 16 ตร.กม. ตั้งอยู่ใกล้ผืนแผ่นดินจีนห่างจากเมืองกวางตุ้ง 128 กม.

มาเก๊าเป็นดินแดนจีนอยู่ในปกครองของโปร์ตุเกสมาก่อน ชาวโปร์ตุเกสได้เดินทางไปถึงประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์เหม็ง ภายหลังที่โปร์ตุเกสตีได้เมืองมะละกาในปี พ.ศ.2054 และแต่งทูตมายังกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง (พ.ศ.2034 -  2072)  กองเรือรบโปร์ตุเกสได้ไปถึงเมืองกวางตุ้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2059 และได้รับการต้อนรับอย่างดี

ในปี พ.ศ.2100 ชาวโปร์ตุเกสได้รับอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานได้ที่เมืองมาเก๊าในแหลมมาเก๊า โปร์ตุเกสได้ทำนุบำรุงเมืองนี้ ให้เป็นศู่นย์กลางการค้าของชาวยุโรปที่ติดต่อกับจีน ต่อมาในปี พ.ศ.2430  จีนตกลงลงนามในสนธิสัญญาฉบับหนึ่งมอบอธิปไตยในมาเก๊าให้แก่โปร์ตุเกส ครั้นอังกฤษได้ปกครองเกาะฮ่องกงตามสนธิสัญญานานถึง พ.ศ.2385  ก็ได้พัฒนาเกาะสี้ให้เป็นศูนย์กลางการค้า และการเงินที่เจริญก้าวหน้ายิ่งกว่ามาเก๊า ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ.2484 - 2488)  มีผู้ลี้ภัยไปอยู่ในมาเก๊าหกแสนคน รายได้ของมาเก๊าได้แก่ ภาษีจากบ่อน การพนัน การท่องเที่ยว การทำประทัด ไม้ขีดไฟ และธูป กับปลาตากแห้ง

มาเก๊ามีระบบการปกครองแบบกึ่งอธิปไตยมากกว่าเป็นอิสระจากประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ.2519 โปร์ตุเกสได้ให้อธิปไตยแก่มาเก๊าอย่างกว้างขวาง และในปี พ.ศ.2530 โปร์ตุเกสและจีน ได้ทำความตกลงกัน โดยโปร์ตุเกสจะคืนมาเก๊าให้จีน ในปี พ.ศ.2542 โดยจีนให้การรับรองว่าจะไม่มีการแทรกแซงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนระบอบทุนนิยมในมาเก๊าเป็นเวลา 50 ปี เช่นเดียวกับที่ให้การรับรองเกาะฮ่องกง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ