ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

มิสซา

มาจากคำว่า ละติน ซึ่งแปลว่า ถูกส่งไปแล้ว มิสซาเป็นพิธีกรรมของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกโดยเฉพาะ นิกายอื่น ๆ นิยมใช้ว่า ศีลมหาสนิท หรืออาหารค่ำมื้อสุดท้าย เป็นการระลึกถึงการบริโภคอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซู กับสาวกทั้งสิบสองคน ในวันพฤหัสบดีก่อนจะถูกจับตัวไปในตอนดึกวันเดียวกัน และถูกกล่าวโทษถึงขั้นถูกตัดสินประหารชีวิต ด้วยวิธีตรึงกางเขนในวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมง ตามคัมภีร์ไบเบิล มีกล่าวไว้ว่า ระหว่างที่บริโภคอาหารกันอยู่ พระเยซูได้หยิบขนมปังมาถือก้อนหนึ่ง อธิษฐานและบิออกแจกจ่ายให้สาวก พลางกล่าวว่า "จงรับไปแบ่งกันกินให้ทั่วกันเถิด เพราะนี่คือ กายของเรา และได้จับจอกเหล้าองุ่นมาถือแล้วกล่าวว่า จงรับไปแบ่งกันกินให้ทั่วหน้าเถิด เพราะนี่คือโลหิตของเรา ที่จะหลั่งออกเพื่อไถ่บาปมนุษย์ " แล้วเสริมว่า" จงทำเช่นเดียวกันนี้เพื่อระลึกถึงเรา"

พิธีกรรมนี้ ในระยะเริ่มแรกชาวคริสต์คงได้ปฎิบัติกันในรูปของความรัก ความเสียสละต่อกันโดยพยายามเลียนแบบ การเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซู ให้ใกล้เคียงที่สุด เพื่อระลึกและรับส่วนแบ่งจากบุญบารมีของพระเยซู โดยเลี้ยงกันจริง ๆ ในเวลาค่ำ ใครมีทรัพย์สิ่งของมากก็บริจาคมาก มีน้อยก็บริจาคน้อย ใครขัดสนก็ได้รับการช่วยเหลือ ทุกคนร่วมชุมนุมกันในฐานะเสมอกัน จากนั้น ประธานของที่ประชุมก็หยิบขนมปัง และเหล้าองุ่นขึ้นเสก และแจกจ่ายกันกิน และดื่มกันทั่วหน้า นำส่วนที่เหลือไปฝากแก่ผู้ที่ไม่ได้มา

ต่อมาเริ่มมีการปฎิบัติผิดเจตนาดั้งเดิมคือ ถือโอกาสมาดื่มฟรีกินฟรี นักบุญเปาโลจึงเตือนให้คิดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ ศีลมหาสนิท เมื่อเป็นเช่นนี้ การชุมนุมเพียงแต่เพื่อเสกศีล และรับศีลมหาสนิท ก็จะสั้นเกินไป จึงได้มีพิธีเตรียมตัวเตรียมใจ โดยการสวดมนตร์ ร้องเพลง อ่านคัมภีร์ และเทศน์ บางคนที่รู้สึกว่า ยังไม่พร้อมที่จะรับศีลมหาสนิท แต่ก็อยากร่วมชุมนุมจึงขอร่วมพิธีมิสซา โดยไม่รับศีลมหาสนิท มิสซาจึงปรากฎแยกออกจากการรับศีลมหาสนิท

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย