ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

แมกนีโต

เป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินขนาดเล็ก เช่น เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ เพื่อก่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูง สำหรับจุดระเบิดภายในเครื่องยนต์ การทำงานของแมกนีโตอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า รวมสองขั้น ในขั้นแรกสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวร ที่ติดอยู่กับจานหมุนของเครื่องยนต์ จะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า ขึ้นในชุดขดลวดแรงดันไฟฟ้าต่ำของหม้อแปลงตัวหนึ่ง ส่วนในขึ้นที่สองกระแสในชุดขดลวดแรงดันไฟฟ้าต่ำของหม้แปลง จะถูกทำให้หยุดไหลอย่างกระทันหัน ทำให้สนามแม่เหล็กในชุดขดลวดแรงดันต่ำ ยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว และเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น ในชุดขดลวดแรงดันไฟฟ้าสูงของหม้อแปลง ซึ่งก็จะจุดระเบิดหัวเทียนได้ ข้อดีประการหนึ่งของระบบจุดระเบิดแบบแมกนีโตนี้ก็คือ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ก็ยังสามารถจุดระเบิดได้

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย