ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สมเด็จพระราเมศวร

(พ.ศ.1912 - 1913 และ พ.ศ.1931 - 1938) 

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สอง แห่งกรุงศรีอยุธยา ครองราชสมบัติสองครั้ง ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง (พระเจ้าอู่ทอง)  ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ไปครองเมืองลพบุรี  และให้ยกทัพไปตีกรุงกัมพูชา แต่ไม่สำเร็จ

เมื่อพระเจ้าอู่ทอง เสด็จสวรรคต ในปี พ.ศ.1912  พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ที่กรุงศรีอยุธยา ปีต่อมาสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่ง (ขุนหลวงพะงั่ว) ได้เสด็จมาจากเมืองสุพรรณบุรี พระองค์จึงถวายราชสมบัติแด่พระปิตุลา แล้วเสด็จกลับไปครองเมืองลพบุรี ตามเดิม จนปี พ.ศ.1931 สมเด็จพระเจ้าทองลัน (ทองจันทร์) พระราชโอรสสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่ง เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา สมเด็จพระราเมศวรจึงเสด็จมาจากเมืองลพบุรี ปลงพระชนม์สมเด็จพระเจ้าทองลัน แล้วขึ้นครองราชย์เป็นครั้งที่สอง เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.1938

เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ ส่วนใหญ่เป็นการทำสงครามขยายพระราชอาณาเขต เหนืออาณาจักรล้านนาและกัมพูชา เสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จ โปรดให้อพยพชาวล้านนา ส่งไปยังเมืองพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช และจันทบุรี และเสด็จไปตีกรุงกัมพูชา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ