ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

รำมะนา

เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เป็นกลองขึงหนังด้านเดียว หน้ากองที่ขึ้นหนังผายออก ตัวกลองสั้น รูปร่างคล้ายกะละมัง สันนิษฐานว่าได้แบบอย่างมาจากเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของมลายู ที่เรียกว่า เรบานา รำมะนามีสองชนิดคือ รำมะนา สำหรับวงมโหรี และรำมะนา สำหรับวงลำตัด

รำมะนา สำหรับวงมโหรีมีขนาดเล็ก หน้ากว้างประมาณ 26 ซม. สูงประมาณ 7 ซม. ใช้มือตี บรรเลงคู่กับโทนมโหรี มักสร้างอย่างสวยงาม เช่น ทำด้วยงาฝังไม้ หรือไม้ฝังงา เป็นการสลับสี

รำมะนา สำหรับวงลำตัด มีขนาดใหญ่ หน้ากว้างประมาณ 48 ซม. สูงประมาณ 13 ซม. ลำตัดวงหนึ่ง จะใช้รำมะนากี่ลูกก็ได้ คนตีนั่งล้อมวง และร้องเป็นลูกคู่ไปด้วย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย