ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เรดาร์

เป็นคำย่อ ในภาษาอังกฤษ มาจากคำเต็มที่แปลว่า การตรวจจับและหาระยะห่างด้วยวิทยุ ในทางปฎิบัติ หมายถึง อุปกรณ์หรือวิธีการใช้คลื่นวิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในการตรวจจับและหาตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุ ที่สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้

เรดาร์ อาศัยหลักการที่ว่า คลื่นวิทยุสามารถสะท้อนกลับได้ เมื่อตกกระทบลงบนวัตถุที่นำไฟฟ้า ทำนองเดียวกับที่คลื่นเสียงสะท้อนกลับได้ เมื่อตกกระทบลงบนวัตถุแข็ง ที่ไม่ดูดกลืนเสียง หลักการสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุเช่นว่านี้ มีปรากฎอยู่ในผลของการทดลอง ที่แสดงถึงสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เยอรมันเป็นผู้กระทำใน พ.ศ.2423 จนกระทั่งถึงช่วง พ.ศ.2478 - 2482  นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรไฟฟ้า  จึงสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์เรดาร์ ที่ใช้งานได้ขึ้นเป็นผลสำเร็จ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เรดาร์ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ในทางทหาร หลังจากสงครามสิ้นสุดลงแล้ว งานด้านพลเรือนได้นำเรดาร์มาใช้ประโยชน์มากขึ้น  เช่น การนำทางเรือและเครื่องบิน การสำรวจพื้นโลก และอวกาศ การตรวจจับเมฆฝน และพายุหมุน เป็นการตรวจจับความเร็วยานพาหนะบนทางหลวง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย