ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ล้านช้าง

ชื่อรัฐ หรือแคว้นลาว หรือประเทศลาว เป็นแคว้นคู่กับล้านนา คำว่า ล้านช้าง หมายถึง ช้างหนึ่งล้าน (เชือก)

จารึกวัดพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้จารึกคำว่า ล้านช้าง เป็นภาษาบาลีว่า ศรีสัตตนาคนหุต รวมแปลว่า ช้างร้อยหมื่น คือ ล้านช้าง

ในพุทธศตวรรษที่ 23 คำว่า ล้านช้าง ใช้เป็นชื่อเรียกเมืองหลวงพระบาง และเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของลาว โดยเมืองหลวงพระบาง เรียกชื่อว่า ล้างช้างร่มขาว หลวงพระบาง หรือกรุงศรีสัตตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว  ส่วนเมืองเวียงจันทน์ เรียกว่า ล้านช้างเวียงจันทน์ หรือกรุงศรีสัตตนาคนหุต ล้านช้างเวียงจันทน์ 

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย