ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ลายไทย

เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปกรรมของไทยทุกแขนง แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพียงการประดับตกแต่งเท่านั้น เช่น ในภาชนะสิ่งของเครื่องใช้ จนถึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของงาน สถาปัตยกรรมไทย

ลายไทย เป็นไปตามลักษณะของธรรมชาติ โดยมีเถาก้าน ดอก กิ่ง ใบ พุ่ม ที่เห็นได้ชัดก็คือ ลักษณะของกลีบดอกบัว การที่ลายไทยมีชื่อเช่นเดียวกับธรรมชาติ เช่น ลายรวงผึ้ง ลายดาว ลายดอกจอก ลายกระจังตาอ้อย ลายสาหร่าย

ในบรรดาลายไทย อันมากมายนี้ ชาวไทยให้ความสำคัญแก่ตัวกนก แม่ลายเป็นพิเศษ เพราะเป็นตัวกำหนดให้ลายที่ผูกขึ้นนั้น มีลักษณะรูปแบบเป็นอย่างไร เช่น กนกสามตัว จะใช้กับลายก้านขด เป็นส่วนมาก และกนกเปลว จะใช้กับลายเปลว เป็นส่วนมากเช่นกัน ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้จัดหรือกำหนดตัวกนกแม่ลายไว้หลายชนิด เช่น กนกสามตัว กนกเปลว กนกใบเทศ กนกหางโต กนกผักกูด

ลายไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นประเภทที่ใช้ประจำในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งค่อนข้างตายตัว แต่ไม่จำกัดลักษณะรูปแบบ แยกออกได้หลายลักษณะด้วยกันคือ

ประเภทลายดอกดวง  มีลายดอกลอย ลายดอกสี่กลีบ ลายดอกหกกลีบ ลายดอกแปดเหลี่ยม ลายดอกจอก ลายดอกสิบหกกลีบ ใช้ประดับทั่วไป
ประเภทลายดาว  มีลายดาวจงกล ลายดาวรังแตน ลายดาวกลีบบัว ลายดาวดอกจอก ลายดาวตุ๊ดตู่ ใช้ประดับเพดาน
ประเภทลายบัว   มีลายบัวกระจัง ลายบัวคว่ำ ลายบัวหงาย ลายบัวกลุ่ม ลายบัวกลุ่ม ลายบัวคอเสื้อ ลายบัวปากฐาน ลายบัวหลังเจียด ลายบัวหลังสิงห์ ลายบัวรอบ ลายบัวฟันยักษ์ ลายบัวลูกแก้ว ลายบัวแวง ลายบัวจงกล ฯลฯ  ใช้ประดับเป็นที่เป็นทาง ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบของงานศิลปกรรมไทย
ประเภทลายกระจัง  มีลายกระจังปฎิญาณ ลายกระจังรวม ลายกระจังตาอ้อย ลายกระจังเจิม ใช้ประดับด้านบนของส่วนที่เป็นขอบ
ประเภทลายประดับผนัง  มีลายก้านแย่ง ลายราชวัตร ลายดอกไม้ร่วง ลายดอกลอย ลายแก้วชิงดวง ฯลฯ
ลายประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ประจำอยู่ในตำแห่งที่กำหนดไว้ในรูปแบบของงานศิลปกรรมเหล่านี้ ยังมีชื่อลายอีกมากด้วยกัน มีไม่น้อยกว่า 300 ลาย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ