Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ลายไทย

เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปกรรมของไทยทุกแขนง แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพียงการประดับตกแต่งเท่านั้น เช่น ในภาชนะสิ่งของเครื่องใช้ จนถึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของงาน สถาปัตยกรรมไทย

ลายไทย เป็นไปตามลักษณะของธรรมชาติ โดยมีเถาก้าน ดอก กิ่ง ใบ พุ่ม ที่เห็นได้ชัดก็คือ ลักษณะของกลีบดอกบัว การที่ลายไทยมีชื่อเช่นเดียวกับธรรมชาติ เช่น ลายรวงผึ้ง ลายดาว ลายดอกจอก ลายกระจังตาอ้อย ลายสาหร่าย

ในบรรดาลายไทย อันมากมายนี้ ชาวไทยให้ความสำคัญแก่ตัวกนก แม่ลายเป็นพิเศษ เพราะเป็นตัวกำหนดให้ลายที่ผูกขึ้นนั้น มีลักษณะรูปแบบเป็นอย่างไร เช่น กนกสามตัว จะใช้กับลายก้านขด เป็นส่วนมาก และกนกเปลว จะใช้กับลายเปลว เป็นส่วนมากเช่นกัน ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้จัดหรือกำหนดตัวกนกแม่ลายไว้หลายชนิด เช่น กนกสามตัว กนกเปลว กนกใบเทศ กนกหางโต กนกผักกูด

ลายไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นประเภทที่ใช้ประจำในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งค่อนข้างตายตัว แต่ไม่จำกัดลักษณะรูปแบบ แยกออกได้หลายลักษณะด้วยกันคือ

ประเภทลายดอกดวง  มีลายดอกลอย ลายดอกสี่กลีบ ลายดอกหกกลีบ ลายดอกแปดเหลี่ยม ลายดอกจอก ลายดอกสิบหกกลีบ ใช้ประดับทั่วไป
ประเภทลายดาว  มีลายดาวจงกล ลายดาวรังแตน ลายดาวกลีบบัว ลายดาวดอกจอก ลายดาวตุ๊ดตู่ ใช้ประดับเพดาน
ประเภทลายบัว   มีลายบัวกระจัง ลายบัวคว่ำ ลายบัวหงาย ลายบัวกลุ่ม ลายบัวกลุ่ม ลายบัวคอเสื้อ ลายบัวปากฐาน ลายบัวหลังเจียด ลายบัวหลังสิงห์ ลายบัวรอบ ลายบัวฟันยักษ์ ลายบัวลูกแก้ว ลายบัวแวง ลายบัวจงกล ฯลฯ  ใช้ประดับเป็นที่เป็นทาง ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบของงานศิลปกรรมไทย
ประเภทลายกระจัง  มีลายกระจังปฎิญาณ ลายกระจังรวม ลายกระจังตาอ้อย ลายกระจังเจิม ใช้ประดับด้านบนของส่วนที่เป็นขอบ
ประเภทลายประดับผนัง  มีลายก้านแย่ง ลายราชวัตร ลายดอกไม้ร่วง ลายดอกลอย ลายแก้วชิงดวง ฯลฯ
ลายประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ประจำอยู่ในตำแห่งที่กำหนดไว้ในรูปแบบของงานศิลปกรรมเหล่านี้ ยังมีชื่อลายอีกมากด้วยกัน มีไม่น้อยกว่า 300 ลาย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com