ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ลำไส้

ส่วนของทางเดินอาหารที่อยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับทวารหนัก ลำไสแบ่งออกเป็นลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ ในสัตว์ทั่วไปขนาดของลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่ แตกต่างกันชัดเจน ในคนไม่ค่อยแตกต่างกัน เพียงมีลักษณะภายนอกไม่เหมือนกันคือลำไส้ใหญ่มีไขมันเป็นติ่ง และกลีบเกาะติดอยู่ภายนอกทั่วไป มีกระพุ้งมากมาย และมีแถบกล้ามเนื้ออยู่ตามความยาวลำไส้สามแถบ

ในคนลำไส้เล็กแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ

ลำไส้เล็กส่วนต้น  ยาว 25 ซม. ติดอยู่กับผนังด้านหลังของลำตัว มีท่อน้ำดีและท่อตับอ่อนมาเปิดเข้า
ลำไส้ขนาดเล็กส่วนกลาง  ยาว 70 - 90 ซม. ผนังค่อนข้างหนา เพราะมีกล้ามเนื้อเรียบอยู่ค่อนข้างมาก และมีการบีบรูดมาก
ลำไส้เล็กส่วนปลาย  ยาว 150 - 175 ซม.ผนังบางกว่าและบีบรูดน้อยกว่า ส่วนกลาง ภายในส่วนนี้มีแบคทีเรียอาศัยอยู่มาก ลำไส้ใหญ่ของคนแบ่งออกเป็นสามส่วนเช่นเดียวกับลำไส้เล็กคือ
กระพุ้งไส้ใหญ่  ยาว 3 - 5 ซม. บริเวณด้านล่างข้างขวาของช่องท้อง ปลายล่างของส่วนนี้มีไส้ติ่งติดอยู่
ไส้ใหญ่  ยาว 80 - 100 ซม. แบ่งย่อยเป็นสี่ส่วนคือส่วนขึ้น ส่วนขวาง ส่วนลง และส่วนคด
ไส้ตรง  ยาว 10 - 15 ซม. ปลายล่างจะติดต่อกับทวารหนัก

ลำไส้เล็กมีหน้าที่หลายอย่าง ได้แก่

1. รับอาหารจากกระเพาะอาหาร
2. เป็นที่พักเก็บอาหาร จะได้ไม่กินตลอดเวลา
3. รับน้ำดีจากตับ และรับน้ำย่อยอาหารจากตับอ่อน
4. หลั่งน้ำย่อยอาหาร
5. ย่อยอาหาร การย่อยอาหารส่วนใหญ่เกิดในลำไส้เล็ก
7. ดูดซึมอาหารและน้ำ เมื่ออาหารที่โมเลกุลใหญ่ถูกย่อยยด้วยเอนไซม์ที่มีอยู่ในน้ำย่อย อาหารชนิดต่าง ๆ จากลำไส้เล็กเอง จากกระเพาะอาหาร จากตับอ่อน จะถูกดูดซึมอย่างมีประสิทธิภาพเข้าสู่ร่างกาย ผ่านกระแสเลือดที่มาเลี้ยงผนังด้านในของลำไส้ น้ำและของเหลวที่ผ่านเข้ามาสู่ลำไส้เล็กมีปริมาณแต่ละวันสูงมาก คือจากกระเพาะอาหารประมาณ 1,000 มล. จากน้ำดีประมาณ 1,000 มล. จากตับอ่อนประมาณ 500 มล. จากลำไส้เล็กเอง 1,000 - 2,000 มล. เมื่อดูดเข้าสู่ร่างกายจะมีปริมาณน้ำปนกากอาหารเหลือ และไหลลงสู่ลำไส้ใหญ่ เพียง 500 - 600 มล. ลำไส้เล็กมีพื้นผิวในการดูดซึมอาหารถึง 4,500 ตร.ม.
8. ขับอาหารลงสู่ลำไส้ใหญ่ เพื่อให้ลำไส้ใหญ่ขจัดออก

ส่วนลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำที่เหลือประมาณวันละ 500 มล. ทำให้กากอาหารข้นจนเป็นก้อน และทำหน้าที่พักกากอาหาร ก่อนที่จะขับออกเป็นอุจจาร

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย