ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ลิเก

เป็นการแสดงมหรสพประเภทหนึ่ง มีพัฒนาการมาจากการแสดงของชาวมลายูที่เรียกว่า ดิเกหรือดจิเก ซึ่งเป็นการแสดงประกอบดนตรีคือ รำมะนาหรือกลองแขก เพื่อการศาสนาของชาวมุสลิม เริ่มด้วยพวกนักสวดนั่งล้อมวงกันขับลำนำ มีรำมะนาเป็นเครื่องดนตรีให้จังหวะ

การแสดงลิเกในเมืองไทยนั้น เริ่มมีบันทึกปรากฎหลักฐานที่เก่าที่สุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ เมื่อชาวไทยอิสลามในกรุงเทพ ฯ ร่วมกันแสดงลิเก ถวายหน้าพระที่นั่ง เมื่อปี พ.ศ.2423 แต่ในครั้งนั้น ดิเกเรียกเป็นภาษาไทยว่า แขกสวด

เมื่อมีผู้นิยมกันมากขึ้น คนไทยอิสลามในกรุงเทพ ฯ ก็ติดสวดดิเก หรือยี่เก โดยสอดใส่เพลงลำนำต่าง ๆ เข้าไปให้ไพเราะยิ่งขึ้น คนชอบฟังกันมาก จนถึงกับมีการจ้างให้ไปสวดประชันแข่งขันกัน มีการแทรกเพลงลูกบทเข้ามาผสมอีก เป็นเพลงสั้น ๆ ที่ใช้ร้องต่อท้ายเพลงแม่บท เพลงที่ร้องเป็นเพลงภาษาต่าง ๆ มีการร้องเพลงลูกบทเป็นเพลงตลุง แล้วเชิดตัวหนังโดยใช้รำมะนาเป็นจอ ยี่เกจึงกลายเป็นการเล่นชนิดหนึ่งขึ้นมา

ลิเก เป็นมหรสพที่ประชาชนชอบดู ชอบฟังเป็นอันมาก มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงอยู่ตลอดเวลา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ