ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ลิเก

เป็นการแสดงมหรสพประเภทหนึ่ง มีพัฒนาการมาจากการแสดงของชาวมลายูที่เรียกว่า ดิเกหรือดจิเก ซึ่งเป็นการแสดงประกอบดนตรีคือ รำมะนาหรือกลองแขก เพื่อการศาสนาของชาวมุสลิม เริ่มด้วยพวกนักสวดนั่งล้อมวงกันขับลำนำ มีรำมะนาเป็นเครื่องดนตรีให้จังหวะ

การแสดงลิเกในเมืองไทยนั้น เริ่มมีบันทึกปรากฎหลักฐานที่เก่าที่สุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ เมื่อชาวไทยอิสลามในกรุงเทพ ฯ ร่วมกันแสดงลิเก ถวายหน้าพระที่นั่ง เมื่อปี พ.ศ.2423 แต่ในครั้งนั้น ดิเกเรียกเป็นภาษาไทยว่า แขกสวด

เมื่อมีผู้นิยมกันมากขึ้น คนไทยอิสลามในกรุงเทพ ฯ ก็ติดสวดดิเก หรือยี่เก โดยสอดใส่เพลงลำนำต่าง ๆ เข้าไปให้ไพเราะยิ่งขึ้น คนชอบฟังกันมาก จนถึงกับมีการจ้างให้ไปสวดประชันแข่งขันกัน มีการแทรกเพลงลูกบทเข้ามาผสมอีก เป็นเพลงสั้น ๆ ที่ใช้ร้องต่อท้ายเพลงแม่บท เพลงที่ร้องเป็นเพลงภาษาต่าง ๆ มีการร้องเพลงลูกบทเป็นเพลงตลุง แล้วเชิดตัวหนังโดยใช้รำมะนาเป็นจอ ยี่เกจึงกลายเป็นการเล่นชนิดหนึ่งขึ้นมา

ลิเก เป็นมหรสพที่ประชาชนชอบดู ชอบฟังเป็นอันมาก มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงอยู่ตลอดเวลา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย