ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เล่าจื้อ หรือเหลาจื้อ

เป็นศาสดา แห่งลัทธิเต๋า เดิมชื่อ เหลาตัน เกิดเมื่อประมาณ 60 ปี ก่อน พ.ศ. คำว่า  เล่าจื้อ แปลว่า อาจารย์ ผู้เฒ่า ปรัชญาเมธี หรือเด็กแก่  ท่านได้รับการศึกษาจากธรรมชาติมากกว่าจากครูอาจารย์ เป็นผู้เฉลียวฉลาด มาตั้งแต่เด็ก

เล่าจื้อ  เกิดในตระกูลลี้ ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในมณฑลเหอหนาน (เดิมเรียกว่า รัฐฌ้อ) เคยรับราชการเป็นบรรณารักษ์ใหญ่แห่งหอพระสมุดของราชสำนักราชวงศ์จิว หรือเจา อยู่เป็นเวลานาน ต่อมาได้เห็นความเสื่อมโทรมของราชวงศ์จิว เลยลาออกจากตำแหน่งเดินทางไปทางทิศตะวันตก ได้แต่งคัมภีร์ขึ้นเล่มหนึ่งชื่อ เต้าเต็กเก็ง มีสองภาค ว่าด้วยคุณธรรมต่าง ๆ รวมประมาณกว่า 5,000 ตัวอักษร

ครั้งหนึ่ง ท่านได้มีโอกาสพบกับขงจื้อ เมื่อได้สนทนากัน ขงจื้อได้ถามถึงระบบประเพณีเก่า ๆ แต่โบราณ และเล่าจื้อได้มอบสคติธรรม ให้เป็นที่ประทับใจขงจื้อมาก

คัมภีร์เต้าเต็กเก็ง สอนปรัชญาการปกครอง และวิถีชีวิตสำหรับชนชั้นปกครอง

คำสอนของเล่าจื้อเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งละเมียดละไม จึงอาจตีความหมายไปได้ต่าง ๆ นานา และอาจเข้าถึงได้ในระดับที่แตกต่างกันอย่างมากมาย นอกจากนี้ยังมีหลักคำสอนความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ในโลกสามประการ ซึ่งถือดุจเป็นรัตนตรัยของลัทธิเต๋าคือ
1. สาระ หรือรากฐานเดิม (ชิง) ซึ่งหมายถึง ฟ้าหรือสวรรค์ ซึ่งเป็นหลักการที่สูง หมายถึงพระเจ้าหรือมหาเทพที่อยู่เหนือฟ้า และดิน ไม่มีรูป สถิตอยู่ในอาณาจักรแห่งความบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งนักปราชญ์โดยเฉพาะ
2. พลังชีวิต หรือพลัง (จี) แห่งสติปัญญา สถิตในอาณาจักรแห่งความบริสุทธิ์อันสูงส่ง ปราศจากมูลเดิมคือทรงเป็นมหาเทพองค์หนึ่ง อุบัติขึ้นมาพร้อมกับจักรวาล มีหน้าที่ในการจัด แบ่งเวลาเป็นวันคืนและฤดูของโลก เป็นเจ้าแห่งธรรมชาติคู่โลกสองชนิดคือ หยางกับหยิน

หยาง หมายถึงพลังในทางบวก มีเพศเป็นชาย จะพบในสิ่งต่าง ๆ เช่นความสว่าง ความอบอุ่น ความมั่งคั่ง ความเข้มแข็ง แสงอาทิตย์ ดวงไฟ ส่วนหยินหมายถึง พลังในทางลบ มีเพศเป็นหญิง ซึ่งจะพบในสิ่งต่าง ๆ โดยลักษณะทางธรรมชาติเป็นไปในทางลบเช่น ความหนาว ความมีด ความอ่อน ความชื้นแฉะ ความลึกลับ และสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเช่น น้ำและลม

3. วิญญาณ หมายถึง เจ้าแห่งวิญญาณทั้งปวง ซึ่งสถิตอยู่ในอาณาจักรอันเป็นอมตะ และเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สูงสุดหรือเป็นมหาเทพ นับว่าเป็นจุดหมายปลายทางของลัทธิเต๋า ที่จะบำเพ็ญพรตเป็นนักบวชเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ผู้ที่เป็นนักบวชในลัทธิเต๋า ผู้ปฏิบัติจนสำเร็จเรียกว่า เซียน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย