ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เล่าปี่

เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในเรื่องสามก็ก ซึ่งเป็นเรื่องราวระหว่างปี พ.ศ.710 - 823 เมื่อครั้งประเทศจีนแตกเป็นสามก๊ก ก๊กของเล่าปี่ได้เป็นใหญ่ในแคว้นตะวันตกมีเมืองหลวงอยู่ที่เสฉวน ซุนกวนเป็นใหญ่ในแคว้นตอนใต้ มีเมืองหลวงอยยู่ที่แคว้นกังตั๋ง และโจโฉเป็นใหญ่ในแคว้นภาคเหนือ มีเมืองฮูโต๋เป็นเมืองหลวง

เล่าปี่ เป็นชาวเมืองตุ้นก้วน เป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าฮั่นเกงเต้ เป็นคนเข็ญใจไร้ทรัพย์ ทอเสื่อขายเลี้ยงชีวิต เมื่ออายุได้ 25 ปี แผ่นดินจีนเดือดร้อนวุ่นวายทั่วไปเพราะเกิดโจรโผกผ้าเหลือง เที่ยวตีชิงปล้นสะดมราษฎรทั่วแคว้นในภาคเหนือ เล่าปี่คิดจะไปช่วยราชการปราบโจร ได้พบกวนอูและเตียวหุยสาบานตนเป็นพี่น้องกัน แล้วเกลี้ยกล่อมผู้คนให้เป็นพรรคพวก แล้วไปสมทบเจ้าเมืองใหญ่น้อยช่วยกันปราบโจรโพกผ้าเหลือง เมื่อปราบโจรได้แล้วปรากฎว่าทางเมืองหลวงเกิดจลาจลวุ่นวาย เพราะพระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนมม์ ตั๋งโต๊ะ เมืองซีหลงได้ยกทัพมาปราบจลาจลสำเร็จ แล้วตั้งตนเป็นใหญ่ แต่หัวเมืองต่าง ๆ รวม 18 หัวเมือง ได้ร่วมมือกันยกทัพมาปราบตั๋งโต๊ะได้สำเร็จ แล้วแย่งชิงความเป็นใหญ่กัน ในที่สุดเหลือแต่ก๊กของอ้วนเสี้ยว อ้วนสุด พี่น้อง ก๊กของโจโฉ ก๊กของซุนเซ็กเมืองกังตั๋ง โจโฉกับเล่าปี่ปราบอ้วนเสี้ยวกับอ้วนสุดได้ พระเจ้าเหียนเต้จึงตั้งเล่าปี่เป็นขุนนาง ที่เสนาบดีใหญ่ฝ่ายกรมวัง หลังจากนั้นเล่าปี่ก็แตกจากโจโฉ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ระหกระเหินอยู่กว่ายี่สิบปีจึงได้พบขงเบ้ง และได้ขงเบ้งเป็นที่ปรึกษาใหญ่และได้จูล่งมาเป็นทหารเอก

ต่อมาโจโฉได้ยกทัพเรือมาปราบซุนกวน ที่เมืองกังตั๋งกับเล่าปีที่เมืองกังแฮ แต่พ่ายแพ้กลับไป เสร็จศึกครั้งนี้แล้วเล่าปี่จึงตั้งตัวเป็นก๊กใหญ่ ครองเมืองเอกสามหัวเมืองคือเกงจิ๋ว ซงหยง และลำกุ๋น แล้วยกทัพไปตีแคว้นตะวันตก อันมีเมืองเสฉวนเป็นเมืองหลวงได้เมืองสำคัญคือฮันต๋อ ตั้งตัวเป็นพระเจ้าฮันต๋ง แล้วยกทัพเข้าตีเมืองเสฉวนสำเร็จ แต่ยังไม่ได้ราชาภิเษกเป็นกษัตริย์

ถึงปี พ.ศ.763 โจโฉตาย บุตรช่ายคนโตชื่อโจผี บังคับพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้ตั้งตนเองเป็นกษัตริย์ ขุนนางในเมืองเสฉวนจึงเชิญเล่าปี่เป็นกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่น มีนามว่าพระเจ้าเล่าปี่ เมื่อปี พ.ศ.764

พระเจ้าเล่าปี่ยกทัพไปตีเมืองกังตั๋ง แต่ถูกลกซุน แม่ทัพของซุนกวนเอาไฟเผาค่ายเสียหาย ต้องหนีไปอยู่เมืองเป๊กเต้ มอบราชสมบัติให้ลูกคนโตชื่อเล่าเสี้ยน ตั้งขงเบ้งเป็นมหาอุปราช สำเร็จราชการเมืองเสฉวน พระเจ้าเล่าปี่สิ้นพระชนม์ เมื่อปี พ.ศ.766

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย