ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

วอลแตร์

(พ.ศ.2237 - 2321)  เป็นนักคิดนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่สำคัญยิ่งคนหนึ่ง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 - 24  ซึ่งถือกันว่าเป็นยุคสว่าง แนวคิดของวอลแตร์ ได้แก่  แนวคิดด้านศาสนา ด้านการศึกษา ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง และด้านสังคม ลีลาการเขียนของเขาเฉียบคม ใช้ภาษาที่กินใจ และสื่อความหมายได้ดี งานเขียนของเขาถือกันว่า เป็นวรรณกรรมเชิงปรัชญา ยังได้วางพื้นฐานทางด้านแนวความคิด ที่พวกนักปฎิวัติจะนำไปใช้ในหนทางสร้างสังคมใหม่ขึ้น ในภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดในเรื่องการเมือง การปกครอง และสังคม ที่ยึดถือประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ ส่วนรวมเป็นหลัก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย