Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

วัชชีบุตร

เป็นชื่อเรียกพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่ออกบวชจากแคว้นวัชชี

พระวัชชีบุตร มีบวชกันมาก ต่อมา พระวัชชีบุตรกลุ่มหนึ่งได้ประกาศตั้งกลุ่มของตนเอง เป็นนิกายในพระพุทธศาสนานิกายหนึ่ง ในสิบแปดนิกาย เรียกว่า นิกายวัชชีบุตร เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ.130 - 218

พระวัชชีบุตร มีทั้งที่เรียกเป็นกลุ่ม และเรียกเป็นรายบุคคล ที่เรียกเป็นกลุ่มแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ
1.  กลุ่มบริวารพระเทวทัตมี 500 รูป
2.  กลุ่มที่แสดงนอกรีตผิดพระวินัยสิบประการ หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน 100 - 300 ปี
3.  กลุ่มพระฉัพพัคคีย์ เป็นชาววัชชีมีหกรูป ได้แสวงหาลาภสักการะโดยไม่เคารพพระวินัย จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติสิกขาบทอยู่เนือง ๆ

นอกจาก พระวัชชีบุตรสามกลุ่มนี้แล้ว ยังมีพระวัชชีบุตรรูปอื่น ๆ ที่ออกบวชแล้วได้บรรลุพระอรหัตผล 

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com