Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

นครรัฐวาติกัน

มีพื้นที่ประกอบ 250 ไร่ ตามสนธิสัญญาแห่งลาเตรัน นครรัฐวาติกัน มีอาณาเขตประกอบด้วย วังวาติกัน วังกัสเตลกันดอลโฟ อันเป็นที่ประทับร้อน อยู่นอกชานกรุงโรม ไปทางทิศใต้ มหาวิทยาลัยเกรกอเรียน และโบสถ์ 13 แห่ง ในกรุงโรม เฉพาะวังวาติกัน มีพื้นที่ 150 ไร่ ซึ่งรวมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ พิพิธภัณฑ์วาติกัน หอสมุดวาติกัน และที่ประทับของสันตะปาปา ด้วย

แม้นครรัฐวาติกัน จะมีการติดต่อทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย แต่ในนครรัฐวาติกัน หามีที่ตั้งสถานทูตไม่ เพราะทูตประจำวาติกัน มักได้แก่ ทูตประจำประเทศใด ประเทศหนึ่งในยุโรป

นครรัฐวาติกัน มีพลเมืองประมาณ 10,000 คน เป็นพลเมืองสัญชาติวาติกัน พลเมืองวาติกันเหล่านี้ มีสัญชาติวาติกัน เฉพาะในขณะดำรงตำแหน่ง หรือเป็นภรรยาของพลเมืองวาติกัน หรือเป็นบุตรที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ถ้าเกินต้องกลับคืนสัญชาติเดิม ผู้ถือสัญชาติวาติกัน หากพ้นตำแหน่งเมื่อใด ก็ต้องคืนสู่สัญชาติเดิมของตน พร้อมทุกคนในครอบครัว หากชาติเดิมของตนไม่ยอมรับ ให้ขอสัญชาติอิตาลี ซึ่งรัฐบาลอิตาลีมีข้อผูกมัดต้องรับเสมอ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com