ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

วามาจาร

เป็นลัทธิพุทธตันตระแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นแบบซ้าย หรือฝ่ายซ้าย คู่กับลัทธิทักษิณาจาร ซึ่งเป็นแบบขวา หรือฝ่ายขวา ทั้งสองแบบเป็นฝ่ายมหายาน ที่รับเอาลัทธิตันตระของฮินดู มาปรับปรุงเข้ากับปรัชญา และพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา แต่ปรากฎว่า ชาวพุทธทั่วไปทั้งฝ่ายเถรวาท และอาจริยาวาท (มหายาน)  ไม่ยอมรับ เพราะเห็นว่า เป็นลัทธิสัทธรรม ปฎิรูป พวกมหายานอื่น ๆ เรียก พุทธตันตระ ว่า มหายานนอกรีต ต่อมาเรียกว่า ตันตรยาน

เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 พวกพุทธตันตระ คณะหนึ่งประกาศแยกตัวออกจากมหายานอย่างเปิดเผย พวกนี้ต่อมาเรียกว่า ทักษิณาจาร เพราะมีหลักที่เรียบง่าย และสุภาพ คือ พยายามดัดแปลงฮินดูตันตระ ให้เข้ากับหลักปรัชญา และหลักพิธีกรรมของพุทธปรัชญา สำนักมาธยมิกะ และโยคาจาร  ต่อมามีพุทธตันตระอีกคณะหนึ่ง เรียกตนเองว่า วามาจาร ได้รับเอาหลักการของฮินดูตันตระ มามากกว่าพวกทักษิณาจาร ทั้งนี้เพื่อเอาใจพวกนิยมลัทธิตันตระ จึงวางหลักการหนักไปทางฮินดูตันตระ โดยสรุปมีสามอย่างคือ

1. การนับถือศักติ หรือเทพี ว่าเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธะ และพระโพธิสัตว์
2. นับถือผี และเทพ ที่ดุร้ายน่ากลัว
3. ถือว่า การร่วมประเวณี และการไม่กังวลกับข้อห้ามใด ๆ ทางสังคม เป็นหลักการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการฝึกจิตให้เป็นอิสระ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย