ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เวสสันดร

เป็นชื่อพระโพธิสัตว์ ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโอรสของ พระเจ้าสญชัย กับพระนางผุสดี แห่งแคว้นสีพี เมื่อพระชนมายุสิบหกพรรษา ได้อภิเษกสมรสกับ เจ้าหญิงมัทรี แห่งแคว้นมัททะ มีพระโอรสและพระราชธิดา ด้วยกันสององค์คือ เจ้าชายชาลี กับเจ้าหญิงกัณหาชินา

พระเวสสันดร มีพระอุปนิสัยน้อมไปในการเพ็ญทานบารมี คราวหนึ่งแคว้นกาลิงคะเกิดทุพภิกขภัย เนื่องจากขาดฝน ชาวเมืองจึงกราบทูลขอให้ พระเจ้ากาลิงคะส่งเจ้าหน้าที่ไปขอช้างปัจจัยนาค จากแคว้นสีพี พระเวสสันดรก็พระราชทานให้ ชาวสีพีรู้เข้าก็โกรธและขอให้เนรเทศพระเวสสันดร ออกจากแคว้นสีพี พระเวสสันดรจึงออกไปอยู่ป่าพร้อมพระนางมัทรี และพระราชโอรสธิดาไปประทับอยู่ยังเขาวงกต ถือเพศเป็นนักบวช

วันหนึ่ง พระนางมัทรีไม่อยู่ ชูชกพราหมณ์แก่ ยากจน จากแคว้นกาลิงคะ ได้เข้าไปทูลขอพระโอรส พระธิดาไปเป็นผู้รับใช้ผู้เป็นภริยา พระเวสสันดรก็ประทานให้ตามคำขอ ต่อมาก็ทรงบริจาคพระนางมัทรี ให้แก่พราหมณ์คนหนึ่ง ซึ่งก็คือ พระอินทรแปลงตัวมาขอ

พระเวสสันดร ถูกเนรเทศไปอยู่ป่าถึงเก้าเดือนครึ่ง แล้วพระเจ้าสญชัยพระราชบิดา ก็เสด็จมารับพระองค์ และพระนางมัทรีกลับไปครองราชย์ตามเดิม

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย