ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เวสาลี

เป็นเมืองหลวงของพวกลิจฉวี และต่อมาเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชชี ครั้งหนึ่งเมืองเวสาลีได้เกิดทุพภิกขภัย ประชาชนล้มตายเป็นอันมาก พวกษัตริย์ลิจฉวีได้มีมติให้ไปกราบทูลอาราธนา พระพุทธเจ้าให้เสด็จไปเมืองเวสาลี

เมื่อพระพุทธเจ้า เสด็จเหยียบดินแดนของพวกวัชชี ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก และตอนเย็นวันนั้น พระพุทธองค์ทรงสอน รัตนสูตร ให้พระอานนท์ และรับสั่งให้พระอานนท์ สาธยายภายในกำแพงเมืองของเมืองเวสาลี บรรดาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงของชาวเมืองก็หายไป แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงสาธยายรัตนสูตร ให้แก่ชาวเมืองที่มาชุมนุมกัน ทำให้ชาวเมืองประมาณ 84,000 คน หันมานับถือพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเมืองเวสาลีหลายครั้ง ทรงบัญญัติพระวินัยที่เมืองเวสาลีหลายสิกขาบทด้วยกัน ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองกุสินารา เพื่อทรงดับขันธปรินิพพานนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแวะที่เมืองเวสาลี เป็นการเสด็จเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้าย ทรงจำพรรษาสุดท้ายที่เวฬุคาม ชานเมืองเวสาลี นางอัมพปาลี หญิงนครโสเภณี เมืองเวสาลี ได้ถวายอัมพวัน (สวนมะม่วง) ให้เป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ์ต่อไป

เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปาวาลเจดีย์ ในเมืองเวสาลี เป็นครั้งสุดท้าย พระพุทธองค์ได้ทรงปลงพระชนมายุสังขารว่า จะเสด็จดับขันธปรินิพพานในอีกสามเดือนข้างหน้า

เมืองเวสาลี เป็นเมืองที่ตั้งมั่นของศาสนา เชน และศาสนาพราหมณ์ ศาสดามหาวีระ แห่งศาสนาเชน ที่คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า นิครนถ์ นาฏบุตร ท่านได้ประกาศศาสนาเป็นเวลารวม 42 ปี และได้ประทับอยู่ที่เมืองเวสาลี ถึง 12 ปี

ในบรรดาพระสูตรสำคัญ ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่เมืองเวสาลี ได้แก่ มหาลิสูตร มหาสีหนาทสูตร จูฬสัจจกสูตร มหาสัจจกสูตร วัจฉโคตตสูตร สุนักขัตตสูตร และรัตนสูตร

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย