ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เวียดมินห์

เป็นกลุ่มชาวเวียดนามรักชาติกลุ่มหนึ่ง ได้เคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจการปกครองของฝรั่งเศส ในต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ฝรั่งเศสได้เริ่มเข้าไปแสวงหาอิทธิพลในเวียดนาม ในพุทธศตวรรษที่ 22 ด้วยการเผยแพร่คริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก และในปี พ.ศ.2410  สามารถยึดได้โคชินไชนา เป็นอาณานิคมได้ ต่อมาได้ยึดตังเกี๋ย และอันนัม เป็นรัฐในอารักขา ในปี พ.ศ.2426 อีกสี่ปีต่อมา ฝรั่งเศสก็รวมดินแดนทั้งสามแห่งเข้ากับกัมพูชา ซึ่งฝรั่งเศสยึดได้เมื่อปี พ.ศ.2410 แล้วจัดตั้งเป็นสหภาพอินโดจีน เรียกว่า อินโดจีนของฝรั่งเศส  ต่อมาในปี พ.ศ.2436 ฝรั่งเศสก็ยึดลาว เป็นรัฐอารักขา และรวมเข้ากับอินโดจีนของฝรั่งเศส

ชาวเวียดนามรักชาติได้จัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นในต้นพุทธศตวรรษที่ 25 เพื่อกอบกู้เอกราชและขับไล่ฝรั่งเศสออกไป แต่ไม่สำเร็จ คนสำคัญที่ต่อต้านฝรั่งเศสคือ โฮจิมินห์ เขาเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ และในปี พ.ศ.2460 ได้ไปพำนักอยู่ที่กรุงปารีส ระยะหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ.2463 ได้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส และได้เดินทางไปกรุงมอสโคว  เพื่อศึกษาลัทธิคอมมิวนิสต์ เมื่อกลับมาเวียดนามในปี พ.ศ.2468 โฮจิมินห์ ได้จัดตั้งสันนิบาตเยาวชนเวียดนามขึ้น ซึ่งเป็นบ่อเกิดของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในเวลาต่อมา ต่อมาโฮจิมินห์ได้เดินทางไปประเทศจีน และได้จัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม หรือพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนขึ้น ในปี พ.ศ.2473 ดำเนินการต่อสู้เพื่อเอกราชของเวียดนาม

ในปี พ.ศ.2484 ญี่ปุ่นเดินทัพเข้าสู่อินโดจีน พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน ซึ่งมี โฮจิมินห์เป็นหัวหน้าได้รวบรวมกลุ่มรักชาติต่าง ๆ ของเวียดนาม จัดเป็นแนวร่วมเพื่อต่อต้าน และขับไล่ญี่ปุ่นเรียกว่า เวียดมินห์ หรือสันนิบาตเพื่อเอกราชของเวียดนามขึ้น ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ทำให้สามารถดำเนินการรบแบบกองโจร ทำลายกำลังทหารญี่ปุ่น และสามารถจัดเป็นกองทัพขึ้นได้ในที่สุด

เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง ฝรั่งเศสได้กลับเข้ามามีอำนาจในเวียดนามอีก ชาวเวียดนามก่อการขับไล่ฝรั่งเศส จนเกิดการสู้รบกันขึ้น ทางภาคเหนือโฮจิมินห์ประกาศตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2488 มีโฮจิมินห์เป็นประธานาธิบดี ได้รับความช่วยเหลือจากโซเวียต ในที่สุดพวกเวียดมินห์ ก็ประสบผลสำเร็จเมื่อโจมตีฝรั่งเศส ที่เมืองเดียนเบียนฟู

ในปลายปี พ.ศ.2503  ได้มีการจัดตั้งแนวร่วมแห่งชาติขึ้น เพื่อปลดปล่อยเวียดนามใต้ สมาชิกคือ พวกเวียดกง ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือ จีนและรัสเซีย สหรัฐอเมริกาได้ถอนทหารจากเวียดนามใต้ ในปี พ.ศ.2517 เวียดนามเหนือยึดไซ่ง่อน เมืองหลวงของเวียดนามใต้ในปี พ.ศ.2518 และประกาศรวมสองเวียดนามเข้าด้วยกัน ในปี พ.ศ.2519

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย