ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สถานเสาวภา

เป็นหน่วยงานสังกัดสภากาชาดไทย มีความเป็นมา และภารกิจดังนี้

ในปี พ.ศ.2455  สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  มีพระดำริที่จะตั้งสถานที่ทำการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โรคกลัวน้ำ)  ขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากพระธิดาของพระองค์ได้สิ้นชีพตักษัยด้วยโรคนี้ และในขณะนั้นประเทศไทย ยังไม่มีสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ จึงได้อาศัยตึกหลวงที่ถนนบำรุงเมืองเป็นที่ผลิต และฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ ได้ย้ายงานทำพันธุ์หนองฝีป้องกันไข้ทรพิษ (โรคฝีดาษ)ที่นครปฐม เข้ามารวมกัน เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2456 ชื่อว่า ปาสตุรสภาตามชื่อของ หลุยส์ ปาสเตอร์ผู้ค้นพบวิธีฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อมาในปี พ.ศ.2460 ได้โอนปาสตุรสภา จากกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดสภากาชาดไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น สถานปาสเตอร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2463 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ ได้พระราชทานที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสนามม้า (ถนนอังรีดูนังต์) และเงินทุนสำหรับการสร้างตึกที่ทำการ พระราชทานนามว่า สถานเสาวภาเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.2465  ตั้งแต่นั้นมา กิจการของสถานปาสเตอร์ทั้งหมด จึงย้ายมาดำเนินการที่สถานเสาวภา

ในการดำเนินการระยะแรก ได้แบ่งกิจการออกเป็นสามแผนกคือ

1. แผนกรักษาโรคมนุษย์  แบ่งเป็นห้าหมวด คือ หมวดกันโรคพิษสุนัขบ้า หมวดกันโรคไข้ทรพิษ หมวดทำวัคซีน หมวดเซรุ่ม และหมวดตรวจแยกธาตุ
2. แผนกรักษาสัตว์  แบ่งเป็นสองหมวดคือ หมวดทำวัคซีน และหมวดทำเซรุ่ม

ภารกิจหลักในปัจจุบัน มีสามประการคือ

1. งานผลิต ที่สำคัญได้แก่ การผลิตชีววัตถุ คือ เซรุ่ม และวัคซีน
2. งานวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก สำหรับวิจัยเรื่องพิษสุนัขบ้า และการวิจัยเรื่องงูพิษ
3. งานบริการ  มีทั้งบริการทางคลีนิค และการบริการสวนงู

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ