ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สเปกตรัม

เป็นการกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ตามความยาวคลื่น หรือความถี่ขององค์ประกอบนั้น ๆ

ในปี พ.ศ. 2207  ไอแซก นิวตัน ได้ทดลองปล่อยแสงอาทิตย์ผ่านรูเล็ก ให้ไปกระทบปริซึมแก้ว เขาสังเกตเห็นว่า หลังจากที่แสงทะลุผ่านปริซึมแล้ว แสงได้กระจายออกเป็นแถบแสงขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยแถบแสงขนาดเล็กสีต่าง ๆ เรียงกันเหมือนสังรุ้ง นิวตันเรียกการจัดเรียงแถบแสง ที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ กันเหล่านี้ว่า สเปกตรัม ประกอบด้วยแถบแสงสีม่วง สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสีแดง

ในอดีตนักวิทยาศาสตร์ เคยเชื่อว่ามนุษย์ไม่มีทางรู้ว่า ดวงดาวต่าง ๆ ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง แต่เมื่อพบวิทยาการวิเคราะห์สเปกตรัมแล้ว วิทยาการนี้ไม่เพียงจะทำให้รู้องค์ประกอบภายนอกของดาวเท่านั้น แต่สามารถรู้แม้แต่ในใจกลางของดาวว่า มีธาตุชนิดใดได้โดยใช้อุปกรณ์ สำหรับสังเกตสเปกตรัมที่เรียกว่า สเปกโทรสโกป และอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพของสเปกตรัมเรียกว่า สเปกโทรกราฟ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ