ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สรีรวิทยา

เป็นวิชาที่อธิบายกระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำรงชีพ ตามปรกติของสิ่งมีชีวิตในทัศนะ ของนักสรีรวิทยาเองคือวิชาที่อธิบายถึงหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย สรีรวิทยาเป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวางมาก นับตั้งแต่สรีรวิทยาของสัตว์เซลล์เดียว ไปจนถึงพืชและสัตว์ชั้นสูง สรีรวิทยาของมนุษย์แบ่งออกเป็นระบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.  ระบบกล้ามเนื้อและประสาท เป็นระบบว่าด้วยการทำงานของกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งทำให้มีการเคลื่อนไหวของโครงร่าง โดยการควบคุมของระบบประสาทกลาง ระบบประสาทกลางนี้แบ่งออกได้อีกเป็นสองระบบ คือระบบรับความรู้สึกและระบบสั้งการ ระบบประสาทพิเศษอีกระบบหนึ่งคือ ระบบประสาทอัตโนมัติ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติของอวัยวะภายในเช่น กล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อเรียบซึ่งบุผนังหลอดเลือดกระเพาะอาหาร ลำไส้ กระเพาะปัสสาวะและมดลูก ทำให้อวัยวะเหล่านี้มีการทำงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง

2.  ระบบไหลเวียนเลือด เป็นระบบว่าด้วยการทำงานของหัวใจซีกซ้าย ทำงานส่งเลือดออกไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ผ่านหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดฝอยตามลำดับ หลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และส่งอาหารให้แก่เซลล์แล้วก็จะผ่านต่อไปทางหลอดเลือดดำกลับ ไปยังปอดเพื่อขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ และรับออกซิเจนใหม่ส่งไปเลี้ยงร่างกายต่อไป

ระบบไหลเวียนอีกระบบหนึ่งคือ ระบบน้ำเหลือง ซึ่งมีหลอดน้ำเหลืองฝอยอยู่ใกล้ ๆ กับหลอดเลือดฝอย ทำหน้าที่เก็บสารโปรตีนที่หลุดออกจากหลอดเลือดฝอย ให้กลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดใหม่ ทั้งนี้โดยผ่านหลอดน้ำเหลืองใหญ่เข้าสู่หลอดเลือดดำใหญ่ นอกจากนี้พวกจุลินทรีย์ที่ตายแล้ว จะถูกนำผ่านเข้าหลอดน้ำเหลืองไปเก็บไว้ในต่อมน้ำเหลือง

3.  ระบบการหายใจ เป็นระบบว่าด้วยกลไกของการหายใจ และวิธีการที่อากาศถูกนำเข้าไปในปอดแล้ว มีการแลกเปลี่ยนแกสออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างอากาศในถุงลมกับเลือดบริเวณรอบ ๆ ถุงลม

4.  ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ เป็นระบบว่าด้วยกลไกของการเคี้ยวอาหาร การกลืน การย่อย การดูดซึม และการขับถ่ายกากอาหาร

5.  ระบบเมแทบอลิซึม เป็นระบบว่าด้วยการเผาผลาญอาหารในร่างกาย แล้วนำไปใช้เป็นพลังงานในการรักษาระดับความร้อนของร่างกาย การหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ การหดตัวของกล้ามเนื้อ ใช้ในการหายใจ การเคลื่อนไหวของร่างกายรวมทั้งช่วยการสังเคราะห์สารบางอย่างเช่น สารโปรตีนและฮอร์โมนด้วย

6.  ระบบการขับถ่าย เป็นระบบว่าด้วยการทำงานของไต ซึ่งทำหน้าที่ขับสารที่เหลือจากการเผาผลาญ ซึ่งร่างกายไม่ต้องการออกจากร่างกายโดยผ่านไตและว่าด้วยการทำงานของปอดและต่อมน้ำเหลืองในการขับถ่าย นอกจากนี้ระบบยังช่วยควบคุมปริมาณอิเล็กโทรไลต์ภายในร่างกายให้อยู่ในระดับพอเหมาะด้วย

7.  ระบบต่อมไร้ท่อ  เป็นระบบว่าด้วยหน้าที่การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน ช่วยให้การทำงานขออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ดำเนินไปตามปรกติ เช่น ต่อมไทรอยด์ ผลิตไทรอกซิน ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับเมแทบอลิซึม ของเซลล์ของอวัยวะ ต่อมไร้ท่อในตับอ่อน ผลิตอินซูลิน ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับเมแทบอลิซึม ของอาหารคาร์โบไฮเดรท

8.   ระบบการสืบพันธุ์  เป็นระบบว่าด้วย การสร้างไข่ในหญิง และตัวอสุจิในชาย นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงการผสมพันธุ์ ระหว่างไข่กับตัวอสุจิไปจนเกิดเป็นตัวอ่อน

วิชาสรีรวิทยา เป็นแขนงวิชาทางวิทยาศาสตร์ ที่สำคัญวิชาหนึ่ง และเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แขนงอื่น ๆ อีกด้วย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ