ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

วังสวนกุหลาบ

เดิมเป็นวังที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่มุมถนนราชสีมา ตัดกับถนนศรีอยุธยา อยู่ในเขตของพระราชวังดุสิต ต่อมาในปี พ.ศ.2475  มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน วังสวนกุหลาบจึงอยู่ในความดูแลของรัฐบาล เช่นเดียวกับวังปารุสกวัน ซึ่งต่อมากลายเป็นที่ทำการของหน่วยทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม

ในปี พ.ศ.2539  สำนักพระราชวังได้ประสานงานกับกรมสวัสดิการทหารบก ส่งมอบพื้นที่บริเวณวังสวนกุหลาบ เพื่อถวายคืนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นโยบายการส่งมอบพื้นที่วังสวนกุหลาบ และสวนพุดตาน นั้น เป็นนโยบายสืบเนื่องมา ตั้งแต่ครั้งที่ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ตำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ดังนั้น พลเอก ชวลิต ฯ  ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ส่งมอบพื้นที่วังสวนกุหลาบ และสวนพุดตาน ภายในพระราชวังดุสิต คืนให้แก่สำนักพระราชวัง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย