ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สวีเดน

ประเทศในทวีปยุโรป เรียกชื่อเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรสวีเดน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีป ในซีกตะวันออกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีอาณาเขตทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ ติดต่อกับประเทศฟินแลนด์ ทิศตะวันออกจดอ่าวบอทเนีย ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จดทะเลบอลติก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จดน่านน้ำคัตเทกัต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเหนือ ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศนอร์เวย์ มีพื้นที่ 449,792 ตร.กม.  เมืองหลวงชื่อ สตอกโฮล์ม ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลบอลติก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ  ประมาณสองในสาม ของพื้นที่ประเทศเป็นภูเขา และที่ราบสูง ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก และทางทิศเหนือของประเทศ ส่วนที่ราบมีอยู่ทางทิศตะวันออก และทางทิศใต้ของประเทศ ประกอบด้วยที่ราบแคบ ๆ ชายฝั่งอ่าวบอทเนีย และที่ราบลุ่มทะเลสาบภาคกลาง

ตามแนวเขตแดนติดต่อกับประเทศนอร์เวย์ มีเทือกเขาพาดผ่านเป็นแนวยาว จากทิศเหนือไปทิศใต้ ประมาณสองในสามของความยาวของเส้นเขตแดน เรียกชื่อว่า เทือกเขาเชอเลน มีแม่น้ำสายสั้น ๆ เป็นจำนวนมาก ไหลจากเทือกเขานี้ไปลงอ่าวบอทเนีย ทางทิศตะวันออก

บริเวณตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นที่ราบ มีทะเลสาบตั้งกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ทะเลสาบเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีทางน้ำเชื่อมต่อกัน

ประชากร  ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชนชาตินอร์ดิก มีความละม้ายคล้ายคลึงกับประชากรในประเทศนอร์เวย์ และเดนมาร์ก พูดภาษาเดียวกันคือ กลุ่มภาษาสแกนดิเนเวีย ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของตระกูลภาษาเยอรมัน

ชาวสวีเดน เดิมประกอบด้วยชนกลุ่มสำคัญสองกลุ่มคือ กลุ่มชาวสวีด หรือสเวียร ซึ่งอาศัยอยู่ในตอนกลางของประเทศ และกลุ่มชาวเยอตาร์ ซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ต่อมาชาวสวีดได้แผ่ขยายอำนาจออกไป ปกครองชาวเยอตาร์ ชื่อของประเทศจึงมาจากชนกลุ่มนี้

ในพระพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 เมื่อพวกไวกิง ซึ่งเป็นนักเดินเรือชาวสแกนดิเนเวีย เดินทางไปค้าขาย และปล้นสะดมประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเล พวกไวกิงจากนอร์เวย์ และเดนมาร์ก สนใจประเทศในยุโรปตะวันตก ส่วนพวกไวกิง จากสวีเดน สนใจด้านทะเลบอลติก ได้เดินทางไปค้าขาย จนถึงทะเลดำ และทะเลแคสเบียน

ในตอนกลางพระพุทธศตวรรษที่สิบห้า สวีเดนมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นอาณาจักร ทางคริสต์ศาสนา โดยมีกษัตริย์องค์แรกคือ พระเจ้าโอลอฟ สเกิตโกมุง ในศตวรรษต่อมาได้ขยายอำนาจไปปกครอง ชาวฟินน์ในฟินแลนด์ ในปี พ.ศ.1840 สวีเดน ได้รวมเข้ากับนอร์เวย์ และเดนมาร์ก จัดตั้งเป็นสหภาพคัลมาร์ จนถึงปี พ.ศ.2066  จึงแยกออกจากสหภาพ หลังจากนั้น สวีเดนได้เริ่มการแผ่อำนาจ ออกไปอย่างกว้างขวาง ผนวกดินแดนต่าง ๆ ในทะเลบอลติก เข้ามาเป็นของตน จนกลายเป็นประเทศที่มีอำนาจทางการเมืองชั้นนำ ในบริเวณทะเลบอลติก ในพระพุทธศตวรรษที่ 22 แต่ก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงในพระพุทธศตวรรษที่ 23 ต้องเสียดินแดนต่าง ๆ ไปตามลำดับ จนเหลือดินแดนเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ