ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สหกรณ์

หมายถึง การทำงานร่วมกัน หรือการร่วมมือกัน มีผู้ให้คำนิยามว่า " เป็นวิธีการประกอบการเศรษฐกิจ แบบหนึ่ง ซึ่งบุคคลผู้อ่อนแอทางเศรษฐกิจ รวมแรง รวมปัญญา และรวมทุนกันจัดตั้งขึ้น โดยความสมัครใจ ตามหลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และประหยัด เพื่อให้เกิดควมจำเริญ ในเศรษฐกิจและสังคม"

หลักการสหกรณ์ ที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับสหกรณ์ต่าง ๆ ในการนำคุณค่าของสหกรณ์ไปสู่ การปฎิบัตินั้นได้กำหนดขึ้น โดยองค์การสัมพันธภาพ สหกรณ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2438

การสหกรณ์เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ.2363 มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือกรรมกรผู้เดือดร้อน จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ซึ่งนำเครื่องจักรแทนแรงงานคน ก่อให้เกิดภาวะว่างงาน และเศรษฐกิจตกต่ำ

สำหรับประเทศไทย แนวความคิดเรื่องสหกรณ์ ได้แพร่หลายเข้ามาในปี พ.ศ.2457 โดยได้เลือกสหกรณ์หาทุนแบบไรฟ์ไฟเซิน ของประเทศเยอรมนี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ของเกษตรกรไทยขณะนั้น มากกว่ารูปอื่น ได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ขึ้นในท้องที่ อ.เมือง ฯ จ.พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก

ในปี พ.ศ.2471 ได้มีการตรา พ.ร.บ. พ.ศ.2471 ทำให้สหกรณ์ขยายตัวกว้างขวางขึ้น โดยมีการจัดตั้งสหกรณ์อีกหลายประเภท แต่สหกรณ์เหล่านี้เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ที่ดำเนินธุรกิจแบบเอนกประสงค์ทั้งสิ้น จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาของเกษตรกรได้เต็มที่ จึงได้ออก พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 เปิดโอกาสให้สหกรณ์หาทุนขนาดเล็ก  ที่ดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว ควบเข้าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ทำให้สามารถขยายการดำเนินธุรกิจเป็นแบบเอนกประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ สหกรณ์หาทุนจึงแปรสภาพ เป็นสหกรณ์การเกษตรมาจนปัจจุบัน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ