ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สหราชอาณาจักร

ประเทศในทวีปยุโรป มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ เป็นประเทศหมู่เกาะ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของทวีปยุโรป โดยมีทะเลเหนือและช่องแคบอังกฤษ กั้นออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ มีพื้นที่ 244,110 ตร.กม. เมืองหลวงชื่อ ลอนดอน

หมู่เกาะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสหราชอาณาจักรเรียกชื่อว่า หมู่เกาะบริติช ประกอบด้วยเกาะใหญ่ สองเกาะคือ เกาะบริเตนใหญ่ และเกาะไอร์แลนด์ รวมทั้งเกาะ และหมู่เกาะขนาดเล็ก ตามชายฝั่งอีกแปดแห่ง เกาะบริเตนใหญ่ถือเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป และใหญ่เป็นอันดับแปดของโลก มีพื้นที่ 218,000 ตร.กม.  ส่วนเกาะไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกของเกาะบริเตนใหญ่ โดยมีทะเลไอริชกั้นระหว่างกลาง ในทางการปกครองสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยดินแดนสี่ส่วนคือ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ดินแดนสามส่วนแรก ตั้งอยู่ในเกาะบริเตนใหญ่ ส่วนไอร์แลนด์เหนืออยู่ทางตอนเหนือ ของเกาะไอร์แลนด์

ส่วนท้องถิ่นทั้งสี่ส่วน ต่างมีเมืองหลวงของตนเอง โดยกรุงลอนดอน เป็นทั้งเมืองหลวงของอังกฤษ และเมืองหลวงของประเทศ เมืองเอดินบะระ เป็นเมืองหลวงของสกอตแลนด์  เมืองคาร์ดิฟ เป็นเมืองหลวงของเวลส์ และเมืองเบลฟัสต์ เป็นเมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ

ลักษณะภูมิประเทศ  แยกอธิบายได้เป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนที่อยู่ในเกาะบริเตนใหญ่ และส่วนที่อยู่ในตอนเหนือของเกาะไอร์แลนด์

ชนชาติแรก ๆ ที่อาศัยอยู่ในเกาะบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ คือ ชนเผ่าเคลต์ ซึ่งได้อพยพจากผืนแผ่นดินใหญ่ เมื่อราว 1,000 ปี ก่อนพุทธศักราช ต่อมาในตอนกลางพระพุทธศตวรรษที่ห้า ชาวโรมันได้เข้ามาครอบครองเกาะบริเตนใหญ่ ซึ่งกลายเป็นแคว้นหนึ่งของจักรวรรดิ์โรมันเรียกชื่อว่า บริแทนเนีย เมื่อจักรวรรดิ์โรมันเสื่อมอำนาจลง และต้องถอนกำลังออกไปในพระพุทธศตวรรษที่สิบ ชนชาติเยอรมันเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ แองเกิลแซกซัน และจูต ได้บุกรุกเข้ามาแทนที่ ตั้งเป็นอาณาจักรเล็ก ๆ ขึ้นหลายแห่ง ในเกาะบริเตนใหญ่ ในพระพุทธศตวรรษที่สิบสาม พวกไวกิงจากเดนมาร์ก ได้บุกรุกเข้ามาในเกาะบริเตนใหญ่ และเกาะไอร์แลนด์ ด้วย ประวัติศาสตร์ในระยะแรก ๆ ของเกาะทั้งสอง จึงเกี่ยวข้องกับชนหลายเชื้อชาติ ทำสงคามแย่งชิงความเป็นใหญ่ซึ่งกันและกัน

ในพระพุทธศตวรรษที่สิบห้า อาณาจักรที่รุ่งเรืองอำนาจมากที่สุดคือ เวสเซกซ์ ของชนเผ่าแองโกล - แซกซัน ตั้งอยู่ในภาคใต้ของอังกฤษ โดยมี วินเชสเตอร์ เป็นเมืองหลวง อาณาจักรนี้ได้แผ่ขยายอำนาจไปปกครองทั่วทั้งอังกฤษ ในปี พ.ศ.1431 นับเป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของอังกฤษ และต่อมาได้รวมเวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ เข้าเป็นประเทศเดียวกัน

ในพระพุทธศตวรรษที่ 22 อังกฤษได้สร้ากำลังกองทัพเรือ ที่เข้มแข็งมาก สามารถเดินเรือไปตั้งอาณานิคมขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ อีกทั้งได้รบชนะสเปน ในยุทธนาวีครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2131 ส่งผลให้อังกฤษกลายเป็นมหาอำนาจทางทะเลแทนที่สเปน นอกจากนี้ ยังทำสงครามชนะฝรั่งเศสหลายครั้ง ที่สำคัญคือ ได้ดินแดนแคนาดา ของฝรั่งเศสมาเป็นของตนทั้งหมด ต่อมาในการรบที่เมืองวอเตอร์ลู ในประเทศเบลเยี่ยม เมื่อปี พ.ศ.2358 กองทัพอังกฤษมีชัยชนะต่อกองทัพฝรั่งเศส ทำให้ฝรั่งเศสต้องสูญเสียอำนาจในทวีปยุโรปไป

การสร้างแสนยานุภาพทางเรือให้เข้มแข็ง ทำให้อังกฤษสามารถแข่งขันกับประเทศโปร์ตุเกส ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ในด้านการค้า และการแสวงหาอาณานิคมในทวีปแอฟริกา เอเชียและออสเตรเลีย ระหว่างพระพุทธศตวรรษที่ 23 - 24

ในสงครามโลกครั้งที่สอง สหราชอาณาจักรได้เข้าร่วมทำสงคราม และเป็นฝ่ายมีชัยชนะภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหราชอาณาจักรต้องประสบกับปัญหาดินแดนต่าง ๆ ของแยกตนเป็นอิสระ จากการเป็นอาณานิคมจนเหลือดินแดนที่ยังเป็น อาณานิคมเพียงไม่กี่แห่ง ปัจจุบันบางประเทศที่เคยเป็นอาณานิคม ยังคงมีการผูกพันอย่างหลวม ๆ กับประเทศแม่ แต่เดิมในฐานะเป็นสมาชิกของเครือจักรภพ หรือเครือประชาชาติ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2474

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ