ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สังฆทาน

คือ ทานเพื่อสงฆ์ การถวายของแก่สงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจง พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ตามหลักพระพุทธศาสนา การถวายแบบนี้มีผลานิสงศ์ มากกว่าการถวายแบบจำเพาะเจาะจง

องค์ประกอบที่ทำให้ทาน มีผลานิสงส์มากมีสามอย่าง ได้แก่

1. วัตถุสิ่งของที่ให้ต้องบริสุทธิ์ คือ เป็นของดีมีคุณค่า มีประโยชน์แก่ผู้รับ และได้มาด้วยความชอบธรรม
2. ผู้ให้ ให้ด้วยความบริสุทธิ์ในสามกาลคือ ก่อนให้มีจิตใจยินดี ขณะให้มีจิตใจเลื่อมใส และหลังให้ก็มีจิตใจเบิกบาน ไม่นึกเสียดาย สิ่งที่ให้ไปแล้ว
3. ผู้รับ ในกรณีที่เป็นปาฎิกบุคคลิกทาน เป็นผู้บริสุทธิ์คือ เป็นผู้มีศีลธรรม เป็นสัมมาทิฐิบุคคล ผู้ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ ในกรณีสังฆทาน ให้ถือว่า ผู้รับเป็นผู้แทนของสงฆ์ ในอุดมคติคือ พระอริยสงฆ์

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย