ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สังฆราช

เป็นชื่อตำแหน่ง พระมหาเถระ ผู้ปกครองคณะสงฆ์ที่พระมหากษัตริย์ ทรงสถาปนาขึ้น มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่มีความหมายแตกต่างกับที่ใช้ในปัจจุบันคือ ในสมัยสุโขทัย หมายถึง ตำแหน่งพระมหาเถระ ผู้เป็นสังฆนายก คือ ผู้เป็นเจ้าคณะใหญ่ของแต่ละคณะ ซึ่งมีมากกว่าองค์เดียว ในสมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน คำว่า สังฆราช มีความหมายตรงกับบทนิยามที่ว่า " ตำแหน่งพระมหาเถระ ผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล " ที่เรียกว่า สังฆปรินายก หรือ สกลมหาสังฆปรินายก คือ ประมุขของสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร และเริ่มใช้ สมเด็จ นำหน้าเป็น สมเด็จพระสังฆราช มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่สอง (ราวปี พ.ศ.1911 - 1942) แห่งกรุงสุโขทัย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย