ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เสนาธิการ

คือ ผู้ปฎิบัติและประสานงาน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับหน่วยทหาร โดยทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งฝ่ายตน และฝ่ายข้าศึก โดยรอบคอบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตกลงใจได้อย่างรอบคอบ และถ่ายทอดคำสั่งตามที่ผู้บังคับบัญชาตกลงใจนั้น ไปถึงหน่วยทหารทันเวลา และเข้าใจแจ่มแจ้ง  ตลอดจนช่วยผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลหน่วยทหาร ให้เป็นไปตามคำสั่งที่ตกลงใจ

เมื่อปี พ.ศ.2498  กองทัพบกได้ขอความเห็นจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ให้ออกแบบเครื่องหมายเหล่าเสนาธิการ และในกลางปีนั้น นายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 34 (พ.ศ.2497 - 2498)  ได้ร่วมออกแบบและเสนอ เครื่องหมายนี้ไปยังกองทัพบก ความหมายของเครื่องหมายนี้คือ ดาว กับช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ผู้บังคับบัญชา ตรงหน้าหมวก หมายถึง หน่วยทหาร ดาวห้าแฉก หมายถึง หน้าที่ร่วมของฝ่ายอำนวยการทั้งห้าประการคือ การหา และการให้ข่าวสาร ประมาณการ ให้ข้อเสนอแนะ ทำแผนคำสั่ง และกำกับดูแลทางฝ่ายอำนวยการ

นอกจากนั้น ยังมีสายยงยศ ตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการ ตามกฎกระทรวงกลาโหม ได้รวมเข้าเป็นเครื่องหมายพิเศษของนายทหาร ปัจจุบันกองทัพต่าง ๆ ได้ใช้สายยงยศ ตำแหน่งเสนาธิการกันทั่วโลก จนเป็นเครื่องหมายสากล

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย