ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เสนาธิการ

คือ ผู้ปฎิบัติและประสานงาน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับหน่วยทหาร โดยทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งฝ่ายตน และฝ่ายข้าศึก โดยรอบคอบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตกลงใจได้อย่างรอบคอบ และถ่ายทอดคำสั่งตามที่ผู้บังคับบัญชาตกลงใจนั้น ไปถึงหน่วยทหารทันเวลา และเข้าใจแจ่มแจ้ง  ตลอดจนช่วยผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลหน่วยทหาร ให้เป็นไปตามคำสั่งที่ตกลงใจ

เมื่อปี พ.ศ.2498  กองทัพบกได้ขอความเห็นจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ให้ออกแบบเครื่องหมายเหล่าเสนาธิการ และในกลางปีนั้น นายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 34 (พ.ศ.2497 - 2498)  ได้ร่วมออกแบบและเสนอ เครื่องหมายนี้ไปยังกองทัพบก ความหมายของเครื่องหมายนี้คือ ดาว กับช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ผู้บังคับบัญชา ตรงหน้าหมวก หมายถึง หน่วยทหาร ดาวห้าแฉก หมายถึง หน้าที่ร่วมของฝ่ายอำนวยการทั้งห้าประการคือ การหา และการให้ข่าวสาร ประมาณการ ให้ข้อเสนอแนะ ทำแผนคำสั่ง และกำกับดูแลทางฝ่ายอำนวยการ

นอกจากนั้น ยังมีสายยงยศ ตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการ ตามกฎกระทรวงกลาโหม ได้รวมเข้าเป็นเครื่องหมายพิเศษของนายทหาร ปัจจุบันกองทัพต่าง ๆ ได้ใช้สายยงยศ ตำแหน่งเสนาธิการกันทั่วโลก จนเป็นเครื่องหมายสากล

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ