ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เสนาธิปัตย์

เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประดับที่กระเป๋าเสื้อเบื้องขวา เป็นรูปพระกรรภิรมย์ เสมาธิปัตย์เหนือหลังพระคชาธาร ทำด้วยโลหะสีทอง

ความหมายของเข็มนี้คือ พระเสมาธิปัตย์ หมายถึง องค์พระมหากษัตริย์ หรือแม่ทัพ พระคชาธาร หมายถึง ทหารฝ่ายเสนาธิการ พระกรรมาภิรมย์เสนาธิปัตย์ เหนือพระคชาธาร ประกอบกันเป็นสัญลักษณ์ของแม่ทัพ (บังคับบัญชา) กับ เสนาธิการ (ฝ่ายเสนาธิการ) ต้องปฎิบัติงานร่วมกัน จะแยกกันมิได้

การคิดและออกแบบเข็มเสนาธิปัตย์กินเวลาสี่ปี สำเร็จเมื่อปี พ.ศ.2470 และเริ่มแจกเมื่อปี พ.ศ.2471

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย