ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เสือป่า

เป็นกองอาสาสมัครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ ทรงจัดขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ เพื่อให้พลเรือน ทั้งที่เป็นข้าราชการ และไม่ได้เป็นข้าราชการ ที่ปรารถนาจะรับการฝึกหัดอย่างทหาร ได้มีโอกาสฝึกหัดระเบียบวินัย มีการบังคับบัญชาเป็นหมู่เหล่า และฝึกให้จงรักภักดี ยอมสละชีวิตเพื่อป้องกันภัยอันตราย ที่จะเกิดแก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ องค์กรเสือป่า ได้สลายตัวไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ เสด็จสวรรคต ในปี พ.ศ.2467 สมาชิกเสือป่า มีจำนวนมากกว่า 10,000 คน

นอกจากเสือป่า แล้ว พระองค์ยังโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น หลังตั้งเสือป่าเพียงสองเดือน โดยมีพระราชดำริว่า "เด็กผู้ชายที่ยังอยู่ในปฐมวัย ก็เป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการฝึกฝนทั้งในส่วนร่างกาย และในส่วนใจให้มีความรู้ในทางเสือป่า  เพื่อว่าเมื่อเติบโตขึ้นแล้ว จะได้รู้จักหน้าที่ซึ่งผู้ชายไทยทุกคน ควรประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง อันเป็นที่เกิดเมืองนอนของตน"  การจัดตั้งกองลูกเสือจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกหัดพลเมือง ให้มีวิญญาณเสือป่าตั้งแต่เยาว์วัย  ในรัชสมัยของพระองค์กิจการลูกเสือ เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ.2468 ลูกเสือมีจำนวนถึง 38,735 คน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย