ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ไสยศาสตร์

เป็นวิชาที่ว่าด้วยความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติของคนโบราณที่เกี่ยวกับเวทมนตร์ คาถาอาคม โดยเชื่อกันว่าผู้ที่ได้ร่ำเรียนและฝึกฝนจนมีอำนาจจิตแข็งแกร่งจะสามารถใช้ควบคุมบังคับหรือดลบันดาลให้เกิดสิ่งที่ต้องการ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นตามปรกติวิสัย

คำว่าไสยศาสตร์บางครั้งใช้คำว่าไสยเวท ซึ่งบ่งถึงที่มาของคำว่าอาจมีที่มาจากความรู้ในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ อาจเป็นด้วยเหตุนี้คำว่าไสยมักใช้ในความหมายว่า นอกพระพุทธศาสนา ถือเป็นความเชื่อในศาสนาพราหมณ์

วิชาต่าง ๆ ที่เป็นวเรื่องไสยศาสตร์มักจะเป็นวิชาที่ผิดธรรมชาติหรือเป็นธรรมชาติ แต่วืธีการที่ใช้ไม่ใช่ธรรมชาติเช่น วิชาแปลงกาย วิชาสะกด สะเดาะกลอน ทำเสน่ห์ยาแฝด ปราบผี คงกะพันชาตรี แคล้วคลาด มีการใช้เวทย์มนตร์เพื่อการต่าง ๆ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย