ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

หนุมาน

เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ เป็นทหารเอกของพระราม และมีฤทธิ์มาก ชาวฮินดูในอินเดียนับถือหนุมานเป็นเทพเจ้า ลักษณะของหนุมานในรามเกียรติ์ แตกต่างไปจากหนุมาน ในรามายณะหลายประการ

ในรามเกียรติ์ หนุมานเป็นลิงเผือกเพศผู้ มารดาชื่อ นางสวาหะ พระอิศวรได้แบ่งกำลัง และมอบเทพอาวุธสามอย่าง ให้พระพายนำไปซัดเข้าปากนางสวาหะ ได้แก่ คทาเพชร ซึ่งกลายเป็นสันหลังตลอดหาง ทำให้หนุมานเหาะได้  ตรีเพชรเป็นร่างกาย มือและเท้า จักรแก้ว เป็นศีรษะ ในการสู้รบกับศัตรู สามารถชักเอาตรีเพชรออกจากอกมารบได้ พระอิศวรมอบหมายให้พระพายเป็นบิดา คอยดูแลหนุมาน ดังนั้น เมื่อหนุมานต้องศาสตราวุธ พอพระพายโชยมาก็จะฟื้น นอกจากนี้ พระอิศวรยังให้คาถาแปลงกาย หายตัว และคงกระพันให้แก่หนุมาน

หนุมาน ได้รับใช้พระราม มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบ หนุมานได้เสียกับสตรีถึงหกนางด้วยกันคือ นางบุษมาลี ซึ่งช่วยบอกทางไปลงกา นางเบญกาย ซึ่งพระรามให้นำไปส่งยังลงกา นางสุวรรณมัจฉา ซึ่งทศกัณฐ์สั่งให้มาขัดขวางการจองถนน ไปลงกา นางวานริน ซึ่งช่วยชี้ที่ซ่อนของวิรุฬจำบัง ให้หนุมานตามไปสังหาร นางมณโฑ โดยการแปลงเป็นทศกัณฐืเข้าไปหา เพื่อให้นางมีสามีสามคน จึงไม่สามารถหุงน้ำทิพย์ได้ และนางสุวรรณกันยุมา ชายาเอกของอินทรชิต ซึ่งทศกัณฐ์ยกให้หนุมาน ที่ทำทีมาสวามิภักดิ์ หนุมานมีบุตรกับเบญกายคือ อสุรผัด และกับนางสุวรรณมัจฉา คือ มัจฉานุ

เมื่อเสร็จศึกลงกาแล้ว พระรามทรงแต่งตั้งหนุมานเป็น พระยาอนุชิต และยกอยุธยาให้ครองกึ่งหนึ่ง แต่หนุมานถวายราชสมบัติคืนแก่พระราม ด้วยคิดว่า "กูเป็นทหารมาร่วมอาสน์     พระนารายณ์ธิราชหาควรไม่"

พระรามจึงแผลงศรไปเพื่อสร้างเมืองใหม่ให้หนุมาน ในที่สุด ก็โปรดให้พระวิษณุกรรม สร้างเมืองให้หนุมานให้ชื่อว่า นพบุรี

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย