ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

หมัด

เป็นแมลงขนาดเล็ก เมื่อโตเต็มวัยไม่มีปีก ปากเป็นแบบเจาะดูด ขาสามคู่ติดอยู่ทางด้านล่างของอก แต่ละปล้อง ขาใหญ่มาก เมื่อเทียบกับลำตัว

หมัด เป็นแมลงที่มีชีวิตอยู่โดยอาศัยดูดเลือดสัตว์เลือดอุ่น กินเป็นอาหาร มักวางไข่ตามตัวสัตว์ ตัวอ่อนที่ฟักออกมาเป็นตัวหนอนสีขาว ตัวหนอนไม่ดูดเลือด แต่กินเศษวัสดุอินทรีย์สารต่างๆ  ที่มีอยู่ตามตัวสัตว์ หรือขยะมูลฝอยในรัง เจริญเติบโตได้โดยลอกคราบสองครั้ง ก่อนจะเข้าดักแด้ หนอนหมัดถักใยมีเศษวัสดุต่าง ๆ ติดอยู่หุ้มตัว ก่อนกลายร่างเป็นดักแด้ เมื่อเป็นตัวโตเต็มวัยแล้ว หมัดจะอยู่โดยปราศจากอาหารชั่วระยะหนึ่ง แต่จะถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวได้ง่าย โดยแรงสั่นสะเทือนของพื้น อันเกิดจากการเคลื่อนไหวของสัตว์ ที่เป็นอาหาร  จึงอาจพบหมัดเป็นจำนวนมาก กระโดดเข้าหาสัตว์และแทรกตัวไปซ่อนอยู่ตามขนสัตว์ได้ง่าย วงจรชีวิตของหมัดโดยทั่วไป คือ 3 - 6 อาทิตย์

หมัดมีจำนวนรวมทั่วโลก ประมาณ 1,750 ชนิด ชนิดที่คนไทยรู้จักได้แก่ หมัดคน หมัดหมู หมัดสุนัข หมัดแมว หมัดไก่

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ