ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

หวย

เป็นการพนันอย่างหนึ่งที่ออกเป็นตัวหนังสือ การพนันชนิดนี้เกิดขึ้นในประเทศจีน ความเป็นมาของการเล่นหวยในประเทศไทย เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2378 เรียกว่า หวย ก ข โรงหวยแห่งแรกตั้งอยู่ที่ประตูสามยอด ถนนเจริญกรุง

วิธีการเล่นหวย ก ข นั้นกำหนดให้มี 36 ตัว โดยใช้ตัวอักษรเป็นสัญญลักษณ์เริ่มต้นจากอักษร ก เป็นต้นไป มียกเว้นตัวอักษรอยู่แปดตัวที่ไม่ใช้คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ศ และ ษ เวลาออกหวยเป็นช่วงเวลาเช้าของทุกวัน ต่อมาเมื่อมีผู้นิยมเล่นหวยมากขึ้น จึงมีการเปิดโรงหวยอีกแห่งหนึ่งที่บางลำพู กำหนดออกหวยเป็นช่วงค่ำของทุกวัน การออกหวยจึงมีสองครั้งต่อวัน

การออกหวยในครั้งนั้นทำให้รัฐได้รายได้จากอากรหวยเป็นเงินปีละ 20,000 บาท รัฐกำหนดให้มีการประมูลอากรหวยทุกปี ในต่าง
จังหวัดก็มีการออกหวย แต่ได้ยกเลิกไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ เนื่องจากทรงเห็นว่าการพนันทำให้ราษฎรยากจนลง และเล่นกันอย่างงมงาย ยกเว้นในกรุงเทพ ฯ โรงหวย ก ข  ได้ยกเลิกอย่างเด็ดขาด เมื่อปี พ.ศ.2459

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ