ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

     สารานุกรมเป็นหนังสือ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสำหรับค้นเช่นเดียวกับพจนานุกรม วัตถุประสงของการจัดทำหนังสือก็คือ ประการแรก จะต้องอธิบายอย่างย่อ ๆ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ทันที ประการที่สอง โดยมากมักจะมีการจัดระเบียบด้วยการเรียงลำดับตัวอักษร หรือไม่ก็โดยวิธีอื่นใดที่จะทำให้ผู้อ่านค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว

การทำสารานุกรมนี้ราชบัณฑิตยสถานได้เคยเริ่มดำเนินการจัดทำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ.2486 แต่ต้องหยุดชะงักลง ต่อมาใน พ.ศ.2497 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในตำแหน่งบังคับบัญชา ราชบัณฑิตยสถาน ได้เสนอให้ราชบัณฑิตยสถานวางโครงการจัดทำสารานุกรมขึ้นใหม่

» หน้าถัดไป

» ก๊กมินตั๋ง พระเจ้ากนิษกะ ท้าวกบิลพรหม ปลากระเบน กราบ กรีก สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี กลอง กลอน กลันตัน กลิงคราษฎร์ กลีเซอริน กไลโกฏ กวนอู กวางตุ้ง กวางสี  กอล กะเทย กะบังลม กะลิมันตัน กะเหรี่ยง กัมพูชา กัปกัลป์ กัลปนา กัวติมาลา กัษมีระ กากี กาฎมัณฑุ กาบะ หรือกะอฺบะฮ์ กายวิภาคศาสตร์ การบูร การะฝัด กาลามะ กาลิเลโอ กาหลิบ พระราชกำหนด เจ้าฟ้ากุ้ง กุบไลข่าน กุศลกรรมบท เกเบรียล เกาหลี พระอัญญาโกณฑัญญะ โกหร่าน หรือกุรอ่าน โก๊ะล่อฝง

» ขงจื๊อ ขงเบ้ง การขนส่ง ขวัญ ขอม ขิม ชนชาติเขมร แม่น้ำโขง โขน ไข่มุก

» แม่น้ำคงคา คชศาสตร์ คชสีห์ คณะสงฆ์ คทาจอมพล คนธรรพ์ ครอมเวลล์ โอลิเวอร์ ครุฑ ครูเทพ สงครามครูเสด คอนกรีต คอนสแตนติโนเปิล คอปต์ คอมมิวนิสต์ คอสแซก คอสตาริกา พระคันธารราษฎร์ คัลวิน จอห์น คาตาโลเนีย คานาดา คาเมอรูน คาริบเบียน คาโรไลน์ คาลิเฟอร์เนีย คาวี คิวบา คีรีเมขล์ คุณหญิง เครื่องราง  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องลายคราม เครื่องสาย แคน พระโคดม โคตมี โคตรบูร โคลัมบัส คริสโตเฟอร์

» งิ้ว จรดพระนังคัล โจเซฟ จักส์ เซแซร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จักรวรรดินิยม จัณฑาล จันทรคติ จาตุรงคสันนิบาต จาม จำปาศักดิ์ ราชวงศ์จิ้น จิ้นซีฮ่องเต้ จินดามณี จิ้มก้อง ราชวงศ์จิว จิวยี่ จีวร จุลยุทธการวงศ์ จุฬาราชมนตรี พระยาเจ่ง ฉัตร ผู้ชนะสิบทิศ

» หน้าถัดไป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ