ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

     สารานุกรมเป็นหนังสือ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสำหรับค้นเช่นเดียวกับพจนานุกรม วัตถุประสงของการจัดทำหนังสือก็คือ ประการแรก จะต้องอธิบายอย่างย่อ ๆ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ทันที ประการที่สอง โดยมากมักจะมีการจัดระเบียบด้วยการเรียงลำดับตัวอักษร หรือไม่ก็โดยวิธีอื่นใดที่จะทำให้ผู้อ่านค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว

การทำสารานุกรมนี้ราชบัณฑิตยสถานได้เคยเริ่มดำเนินการจัดทำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ.2486 แต่ต้องหยุดชะงักลง ต่อมาใน พ.ศ.2497 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในตำแหน่งบังคับบัญชา ราชบัณฑิตยสถาน ได้เสนอให้ราชบัณฑิตยสถานวางโครงการจัดทำสารานุกรมขึ้นใหม่

» หน้าถัดไป

ไปหน้า » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


» ก๊กมินตั๋ง

» พระเจ้ากนิษกะ

» ท้าวกบิลพรหม

» ปลากระเบน

» กราบ

» กรีก

» สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

» กลอง

» กลอน

» กลันตัน

» กลิงคราษฎร์

» กลีเซอริน

» กไลโกฏ

» กวนอู

» กวางตุ้ง

» กวางสี 

» กอล

» กะเทย

» กะบังลม

» กะลิมันตัน

» กะเหรี่ยง

» กัมพูชา

» กัปกัลป์

» กัลปนา

» กัวติมาลา

» กัษมีระ

» กากี

» กาฎมัณฑุ

» กาบะ หรือกะอฺบะฮ์

» กายวิภาคศาสตร์

» การบูร

» การะฝัด

» กาลามะ

» กาลิเลโอ

» กาหลิบ

» พระราชกำหนด

» เจ้าฟ้ากุ้ง

» กุบไลข่าน

» กุศลกรรมบท

» เกเบรียล

» เกาหลี

» พระอัญญาโกณฑัญญะ

» โกหร่าน หรือกุรอ่าน

» โก๊ะล่อฝง


» ขงจื๊อ

» ขงเบ้ง

» การขนส่ง

» ขวัญ

» ขอม

» ขิม

» ชนชาติเขมร

» แม่น้ำโขง

» โขน

» ไข่มุก


» แม่น้ำคงคา

» คชศาสตร์

» คชสีห์

» คณะสงฆ์

» คทาจอมพล

» คนธรรพ์

» ครอมเวลล์ โอลิเวอร์

» ครุฑ

» ครูเทพ

» สงครามครูเสด

» คอนกรีต

» คอนสแตนติโนเปิล

» คอปต์

» คอมมิวนิสต์

» คอสแซก

» คอสตาริกา

» พระคันธารราษฎร์

» คัลวิน จอห์น

» คาตาโลเนีย

» คานาดา

» คาเมอรูน

» คาริบเบียน

» คาโรไลน์

» คาลิเฟอร์เนีย

» คาวี

» คิวบา

» คีรีเมขล์

» คุณหญิง

» เครื่องราง 

» เครื่องราชอิสริยาภรณ์

» เครื่องลายคราม

» เครื่องสาย

» แคน

» พระโคดม

» โคตมี

» โคตรบูร

» โคลัมบัส คริสโตเฟอร์


» งิ้ว

» จรดพระนังคัล

» โจเซฟ จักส์ เซแซร์

» พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

» จักรวรรดินิยม

» จัณฑาล

» จันทรคติ

» จาตุรงคสันนิบาต

» จาม

» จำปาศักดิ์

» ราชวงศ์จิ้น

» จิ้นซีฮ่องเต้

» จินดามณี

» จิ้มก้อง

» ราชวงศ์จิว

» จิวยี่

» จีวร

» จุลยุทธการวงศ์

» จุฬาราชมนตรี

» พระยาเจ่ง

» ฉัตร

» ผู้ชนะสิบทิศ

» หน้าถัดไป

ไปหน้า » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย