ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

เกาหลี (KOREA)

วรรณกรรม

วรรณกรรมของเกาหลีจะแบ่งตามลำดับยุคสมัยเป็นยุคคลาสสิคและยุคสมัยใหม่  วรรณคดีคลาสสิคของเกาหลีพัฒนาขึ้นด้วยการต่อต้านความเชื่อพื้นบ้านดั้งเดิมของคนเกาหลี  และได้รับอิทธิพลจากลัทธิเต๋า  ขงจื้อ  และศาสนาพุทธ  โดยเฉพาะอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุด  ตามด้วยอิทธิพลจากลัทธิขงจื้อระหว่างยุคโชซอน  ในทางกลับกัน  วรรณคดียุคใหม่ของเกาหลีพัฒนาขึ้นจากการติดต่อกับวัฒนธรรมตะวันตกและตามด้วยแนวคิดสมัยใหม่  ไม่เพียงแต่ความเชื่อจากคริสต์ศาสนา  แนวโน้มของศิลปะก็ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกด้วย  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา “การศึกษาแบบใหม่”  และ “การเปลี่ยนแปลงภาษาและวรรณคดี”  ทำให้ระบบการเขียนภาษาจีนซึ่งเคยใช้อยู่ดั้งเดิมค่อย ๆ หายไป  ร้อยกรองฮยังกา  ในยุคชิลลา  เป็นรูปแบบร้อยกรองที่เป็นเอกลักษณ์วรรณกรรมเกาหลี  ฮยังกาได้บันทึกไว้ในเอกสารต้นฉบับฮยังชัล  บันทึกเป็นภาษาเกาหลีซึ่งเขียนโดยใช้ “เสียง”  และ “ความหมาย”  ของตัวอักษรจีน  บทร้อยกรองสิบสี่บทตามรูปแบบของฮยังกา  จากสมัยซิลลามีการอนุรักษ์ไว้ใน ซัมกุกยูซา  (บันทึกของสามอาณาจักร)  วรรณกรรมสมัยโกคูรยอมีการใช้ตัวอักษรจีนเพิ่มมากขึ้น  ฮยังกาหายไปและโกคูรยอ กาโย (บทเพลงโกคูรยอ)  เข้ามาแทน และกลายเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะจนถึงสมัยโชซอน   การสร้างสรรค์ตัวอักษรเกาหลีฮันกึล  ในตอนต้นของยุคโชซอน  เป็นจุดหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในประวัติวรรณกรรมของเกาหลี  เช่น  อักซัง (โน้ตเพลง)  เขียนเป็นตัวอักษรเกาหลีในเพลงยองเบียวชอนกา (เพลงมังกรบินสู่สวรรค์)  สิโจ  (บทเพลงปัจจุบัน)  เป้นบทร้อยกรองในยุคโชซอน  เกิดขึ้นตอนปลายยุคโกคูรยอ  แต่มาเจริญรุ่งเรืองในยุคโชซอน  เป็นแนวคิดใหม่  ได้แก่  บทเพลงลัทธิขงจื้อใหม่  และบทร้อยกรองของยุคโชซอน  ส่วนกาซา  เป็นร้อยแก้ว  แต่เนื้อหามิได้จำกัดเฉพาะการแสดงความสะเทือนอารมณ์เท่านั้น  แต่จะมีเรื่องการสอนศีลธรรมรวมอยู่ด้วย  วรรณกรรมเกาหลีสมัยใหม่มีแนวคิดต่อต้านสังคมระบบขุนนางที่อ่อนแอในราชวงศ์โชซอน  และรับแนวคิดใหม่จากตะวันตกด้วย  รูปแบบวรรณกรรมเกาหลีสมัยใหม่  คือ  ชังกา (เพลงชนิดใหม่)  และซินเชซิ (บทร้อยกรองใหม่)  เป็นในการเขียนร้อยกรองรูปแบบใหม่  วรรณกรรมคลาสสิคยุคแรกของเกาหลี  เรื่อง  กิวโมซินฮวา  (เรื่องของกิวโม)  ของ คิม ซีซึบ  เขียนเป็นภาษาจีน  และเรื่องฮังกิลดงชอน (เรื่องของฮงกิลดง)  ของ  ฮิว กึน  เขียนด้วยตัวอักษรฮันกึล  เวลาผ่านไปตัวเขียนฮันกึลของเกาหลี  ได้ใช้ในสังคมเกาหลีทั่วไปเป็นผลทำให้ภาษาเกาหลีและการศึกษาด้านวรรณกรรมเจริญรุ่งเรืองและพัฒนายิ่งขึ้น

อ่านต่อ >>

ยุคสามก๊ก
ยุคอาณานิคมของญี่ปุ่นและสงครามโลก
การแบ่งแยกประเทศ
วัฒนธรรมและศิลปะ
วรรณกรรม
จิตรกรรม
ดนตรีและนาฏศิลป์
ละครและภาพยนตร์
พิพิธภัณฑ์และโรงละคร
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย