ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

เกาหลี (KOREA)

จิตรกรรม

ภาพเขียนของเกาหลีแสดงถึงการสร้างสรรค์และความรู้สึกซาบซึ้งในความงามของคนเกาหลี  ภาพเขียนของเกาหลีได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดในประวัติศาสตร์อันยาวนานของเกาหลีจากยุคสามอาณาจักร  (57 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ.668)  จนถึงสมัยปัจจุบัน  ภาพเขียนที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีที่สุดในยุคสามอาณาจักร คือ ภาพจิตรกรรมในสุสานเก่าแก่ยุคโกกุริว  ซึ่งเขียนบนกำแพงสี่ด้านและบนเพดานในห้องเก็บศพ  ภาพเขียนของโกกุริวมองดูเสมือนกับมีการเคลื่อนไหว  และมีจังหวะ  เทียบกับ  ภาพเขียนสมัยซิลลามีลักษณะของความสงบและมีความประณีต  ศิลปะของซิลลาเจริญรุ่งเรืองหลังจากการรวมสามอาณาจักรในศตวรรษที่ 7  ระหว่างยุคโชซอนจิตรกรมืออาชีพมักเขียนภาพภูมิประเทศตามความต้องการของครอบครัวขุนนาง  ปลายศตวรรษที่  18  จึงเปลี่ยนเป็นการเขียนภาพชีวิตประจำวันของประชาชน  ซึ่งอาจอยู่ใต้อิทธิพลของการเคลื่อนไหวแบบซิลฮัก (การศึกษาเชิงปฏิบัติ)  ตามที่มิชชันนารีคาทอลิกได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตะวันตกสู่เกาหลี  การเขียนภาพมีเนื้อหาสาระในทางโลก  ทำให้เกิดการเขียนภาพในแนวใหม่เรียกว่า  “ภาพชีวิตประจำวัน”  คิม ฮง-โด  แต่งเติมผืนผ้าใบด้วยเรื่องราวจากชีวิตประจำวันของผู้ที่มีตระกูลสูง  ชาวนา  ศิลปิน  และพ่อค้า  ฝีแปรงที่ดูเฉียบขาดแต่แฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันสะท้อนขนบธรรมเนียมของเกาหลี  ศิลปินนิรนามหลายคนเขียนภาพที่  แม้ว่าจะขาดความเป็นสมัยใหม่มากกว่าการเขียนภาพของจิตรกรพวกขงจื้อแต่ก็เป็นภาพสะท้อนชีวิตประจำวันของคนสามัญ   รวมทั้งแรงบันดาลใจและความฝันของพวกเขาด้วยภาพเหล่านี้มีการใช้สีสดใสและหลุดจากข้อจำกัดของขนบนิยม  เมื่อญี่ปุ่นใช้กำลังบังคับยึดเกาหลีเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนในปี 1910  ลักษณะรูปแบบการเขียนภาพในยุคนี้ค่อย ๆ ถูกรูปแบบการเขียนภาพสีน้ำมันของตะวันตกเข้ามาแทนที่ทีละน้อย  ภายหลังได้แพร่หลายออกไป  หลังจากเกาหลีได้รับอิสรภาพจากญี่ปุ่นในปี  1945  จึงมีการฟื้นฟูลักษณะการเขียนภาพแบบเกาหลีโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่ง  ขณะที่ศิลปินเกาหลีหลายคนซึ่งจบการศึกษาจากยุโรป  และสหรัฐอเมริกาก็พยายามนำแนวทางศิลปะร่วมสมัยเข้ามาผสมผสานกับศิลปะเกาหลีด้วย  ในทศวรรษที่  1950  หน่วยงานราชการ  จัดการแสดงนิทรรศการแห่งชาติ  ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการแสดงความก้าวหน้าของศิลปะเกาหลี  การจัดนิทรรศการแห่งชาติค่อนข้างเป็นทางการ  และมีบรรยากาศทางวิชาการด้วย  มีความตั้งใจที่จะเลือกงานที่เป็นงานศิลปะเหมือนจริง  ศิลปินรุ่นใหม่มุ่งที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะของพวกเขา  ดังนั้นจึงต้องการให้เป็นศิลปะแบบยุคใหม่  จากปลายทศวรรษ 1960  การเขียนภาพของศิลปินเกาหลีเริ่มเปลี่ยนแนวทางไปสู่ภาพศิลปะที่แสดงความหมายด้วยรูปทรงเรขาคณิต  ในขณะที่ศิลปินอื่นต่างให้ความสนใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสาระ  ความเป็นหนึ่งเดียวระห่างมนุษย์กับธรรมชาติในภาพเขียน  ในทศวรรษ  1980  การเขียนภาพของเกาหลีมีการเปลี่ยนแปลงมากโดยมีแนวคิดต่อต้านศิลปะสมัยใหม่ของทศวรรษที่  1970  และมุ่งแสดงความหมายมากกว่าความจริง  ระหว่างยุคนี้  ศิลปินมีความเชื่อว่าศิลปะควรสื่อประเด็นต่าง ๆ ของสังคมด้วย  ตั้งแต่นั้นมาจึงเกิดความสนใจในสาระแนวคิดสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่  ในปี  1995  มีการจัดงานนานาชาติกวางจู  เบียงนาเล  ขึ้นที่กวางจู  เมืองหลวงของ จอลลานัม-โด  งานครั้งนี้ทำให้ศิลปินเกาหลีรุ่นใหม่ได้มีโอกาสพบปะกันในสถานที่ซึ่งมีการนำภาพศิลปะนานาชาติมาแสดง  ภาพศิลปะวีดีทัศน์ของ  แบก  นัมชุน  เป็นหนึ่งในบรรดาภาพที่มีชื่อเสียงที่สุด  ปัจจุบันเกาหลีมีการสอนและสืบทอดทั้งการเขียนภาพแบบดั้งเดิมและแบบตะวันตก  เกาหลีเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตงานศิลปะมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก  จิตรกรของเกาหลีหลายคนทำงานอยู่ในนิวยอร์ก  ปารีส  และศูนย์กลางของศิลปะร่วมสมัยอื่น ๆ

อ่านต่อ >>

ยุคสามก๊ก
ยุคอาณานิคมของญี่ปุ่นและสงครามโลก
การแบ่งแยกประเทศ
วัฒนธรรมและศิลปะ
วรรณกรรม
จิตรกรรม
ดนตรีและนาฏศิลป์
ละครและภาพยนตร์
พิพิธภัณฑ์และโรงละคร
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย