Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

เกาหลี (KOREA)

พิพิธภัณฑ์และโรงละคร

เกาหลีมีวัฒนธรรมทุกระดับและทุกประเภทซึ่งประชาชนสามารถหาความเพลิดเพลินจากากรชมนิทรรศการและการแสดงบนเวทีได้ตลอดทั้งปี  สถานที่เหล่านี้จะมีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของเกาหลีทั้งในอดีตและปัจจุบัน  มีทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ตามรสนิยม  จากพิพิธภัณฑ์แบบมาตรฐานสากลสู่โรงละครเล็กซึ่งนักแสดงแลผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้  เครื่องอำนวยความสะดวกเหล่านี้ในโรงละครและพิพิธภัณฑ์เหล่านี้มีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันไปตามความสนใจ  และกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชมนั่นเอง  เกาหลีมีพิพิธภัณฑ์  289  แห่ง มี  10  แห่งที่ก่อตั้งและดำเนินงานโดยรัฐบาลกลางรวมทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของเกาหลี  และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติของเกาหลี ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซลด้วยพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด  บางแห่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณ    เช่น  เกียงจู  และยูยิว  เป็นแหล่งรวมสมบัติที่มีค่า ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่และโบราณวัตถุที่สะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ  ดังนั้นพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งจึงมีเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างเด่นชัด  นอกจากพิพิธภัณฑ์ของชาติและเอกชนแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยด้วย  มีพิพิธภัณฑ์ของเอกชนกว่า 140 แห่งในเกาหลีซึ่งจัดตั้งโดยประชาชน  องค์กรทางศาสนาและหน่วยธุรกิจ ของที่สะสมไว้ส่วนมากเป็นสิ่งของทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนความเพียรพยายามตลอดช่วงชีวิตในการเก็บสะสมรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ มีภาพเขียนแบบพื้นเมือง  หนังสือ  ศาสนวัตถุ  เครื่องเรือนและเครื่องเย็บปักถักร้อยรวมถึงเครื่องแต่งกายตามประเพณี  เมื่อไม่กี่ปีมานี้มีพิพิธภัณฑ์ที่มีของสะสมพิเศษเกิดขึ้นหลายแห่งรวมทั้ง พิพิธภัณฑ์คิมชี  ซึ่งทำจากผักกาดขาวและหัวผักกาดดอง  และเป็นอาหารประจำชาติของเกาหลีนั่นเอง                 

เกาหลีมีโรงละครอเนกประสงค์เกือบ  80  แห่ง  โรงละครแห่งชาติสร้างขึ้นเมื่อปี 1950  ตั้งอยู่เชิงเขานัมซัน  ใจกลางกรุงโซล  มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงร่วมสมัย  เกาหลีผ่านกึ่งศตวรรษแห่งความลำบากและความเปลี่ยนแปลงจนเป็นที่น่าภูมิใจยิ่งที่มีบริษัทของเกาหลีสี่แห่งได้จัดการแสดงละครเวทีในโรงละครต่าง ๆ 35 เรื่อง  อย่างสม่ำเสมอทุกปี  บริษัททั้งสี่รวมถึงบริษัทการละครแห่งชาติ  บริษัทชาวกึกแห่งชาติ  (ละครเพลงเกาหลี)  และดนตรีออร์เคสตราแห่งชาติ  บริษัทเหล่านี้เดินทางไปจัดการแสดงเป็นพิเศษทั่วเกาหลีและต่างประเทศ  นอกจากบริษัทในประเทศสี่บริษัทแล้ว  ยังมีบริษัทอื่น ๆ อีก  สามบริษัทที่ดำเนินงานในลักษณะนี้เช่นกัน  คือ  บริษัทโอเปราแห่งชาติ  บริษัทบัลเลต์แห่งชาติ  และบริษัทนักร้องประสานเสียงแห่งชาติ  ซึ่งเกิดขึ้นใหม่เมื่อกุมภาพันธ์ปี 2000  เป็นบริษัทที่ดำเนินงานอย่างอิสระ  ตั้งอยู่ที่ศูนย์ศิลปะกรุงโซล  พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่มีทิวทัศน์สวยงามทางใต้ของกรุงโซล  มีผลงานศิลปะของเกาหลีและผลงานศิลปะตะวันตกสมัยศตวรรษที่  20  จำนวนหอศิลป์ได้เพิ่มขึ้นมากมายในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาเนื่องจากประชาชนให้ความสนในด้านศิลปกรรมเพิ่มขึ้น  มีหอศิลป์ขนาดต่าง ๆ และหลากหลายลักษณะรวมตัวหนาแน่นในหลายแถบ  เช่น  อิน ซา-ดอง ใจกลางกรุงโซล  ได้รับการขนานนามว่า “เมรีส  อัลเล่ย์”  (Mary’s Alley)  โดยชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่แถบนั้น  รวมทั้ง ซากันดอง  ซึ่งอยู่ใกล้กับพระราชวังเกียงบกกุง  และเชียงดัม-ดอง  ซึ่งอยู่ด้านใต้ของกรุงโซล  โรงละครที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเกาหลี  คือ  โรงละครเซจงเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะการแสดงตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโซล  ศูนย์ศิลปะของเทศบาลนครแห่งนี้  เปิดในปี 1968  มีสมาชิก  ได้แก่  วงดนตรีโซล  ฟิลฮาร์โมนิค  ออร์เคสตรา  วงดนตรีโซล  เมโทรโพลิทัน  โคเรียน  ทระดิชันนัล  มิวสิค  ออร์เคสตรา  วงดนตรีโซล  เมโทรโพลิทัน คไวร์ บริษัทโซล  เมโทรโพลิทัน  เธียเตอร์ คอมปานี  บริษัทโซล  เมโทรโพลิทัน  มิวสิคัล คอมปานี   บริษัทเมโทรโพลิทัน อานซื  คอมปานี  บริษัทโซล  เมโทรโพลิทัน  โอเปรา คอมปานี  บริษัทโซล  เมโทรโพลิทัน  บอยส์  แอนด์ เกิลส์ คไวร์และวงโซล  ยูธ  ฟิลฮาร์โมนิค  ออเคสตรา  ห้องโถงใหญ่ของศูนย์นี้จุผู้ชมได้  3,800  คน  และมีออร์แกนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  ศูนย์ศิลปะกรุงโซลตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโซล  เป็นศูนย์รวมด้านศิลปะหลายแขนงแห่งแรกของเกาหลี  มีเนื้อที่บริเวณทั้งหมดกว่า 234,385  ตารางเมตรและมีพื้นที่ใช้สอย  120,951 ตารางเมตร  มี 3 เวที  ตั้งแต่ปี 1988  - 1993  โอเปราเฮาส์เป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงามประกอบด้วย  โรงละครสามแห่ง  ได้แก่  โรงละครโอเปรา  จุผู้ชมได้  2,278  ที่นั่ง  มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับวงโอเปราขนาดใหญ่  โรงละครแสดงบัลเลต์และโรงละครโทวอล  จุผู้ชมได้  669  ที่นั่ง  เป็นโรงละครขนาดกลางสำหรับโอเปราวงเล็กและการเต้นรำสมัยใหม่  โรงละครชายู  จุผู้ชมได้  350  ที่นั่ง  สำหรับแสดงละครแนวทดลองและละครล้ำสมัย  ส่วนห้องแสดงคอนเสิร์ต  จะผู้ชมได้  2,600 ที่นั่ง  เป็นห้องขนาดใหญ่สำหรับการแสดงวงออร์เคสตราเต็มวงได้  ในขณะที่ห้องสำหรับเล่นดนตรีเดี่ยว  จุผู้ชม 380  ที่นั่ง  สำหรับการแสดงเดี่ยวหรือวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา  เวทีละครกลางแจ้ง  และหอจดหมายเหตุภาพยนตร์  เมื่อศูนย์ศิลปะแห่งกรุงโซลสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็เป็นที่ยอมรับจากศิลปินหลายแขนงในฐานะที่เป็นสถานที่พิเศษในการส่งเสริมสนับสนุน  และผลักดันให้มีการแสดงงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ เนื่องจากศูนย์ศิลปะกรุงโซลเป็นสถาบันระดับโลก  ปัจจุบันจึงมีบทบาทเป็นผู้นำด้านวัฒนธรรมของเกาหลีไปสู่ศตวรรษหน้า 

ยุคสามก๊ก
ยุคอาณานิคมของญี่ปุ่นและสงครามโลก
การแบ่งแยกประเทศ
วัฒนธรรมและศิลปะ
วรรณกรรม
จิตรกรรม
ดนตรีและนาฏศิลป์
ละครและภาพยนตร์
พิพิธภัณฑ์และโรงละคร
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com