ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

โคมประทีป - พุทธบูชา

ยอดใช้ดอกบานไม่รู้โรยสีชมพู ดแง ต่อด้วยดอกรักสีม่วง พุ่มบนใช้บานบุรี ตัวกนกเย็บแบบกุหลาบสลับสีบานบุรี และดอกรักสีม่วง พุ่มล่างเย็บแบบกลีบบัวเดินดอกพุดรอบนอก เฟื่องใช้แบบกนกห้อยอุบะแขก ตุ้มดอกข่า กุหลาบ ทัดหูด้วยแบบประจำยามเดินดอกพุดรอบนอก

ตกแต่งด้วยบานไม่รู้โรย 2 สี สายร้อยด้วยเม็ดลูกเดือย มีแต่งด้วยดอกรักสีม่วงบ้าง ใช้สีแต้มดอกและสีอ่อนระบาย

ยอดโคมใช้สีฟ้าสลับสีเหลือง เดินเส้นด้วยดอกรักสีม่วง ตัวโคมตกแต่งด้วยดอกบานไม่รู้โรย ย้อมสีเป็นลายกนกสลับสีตัดเส้นขาวด้วยดอกพุด สายโคมทำวงกลมล้อมอีกชั้น ห้อยสายร้อยด้วยดอกุพดสลับจำปาสด ตุ้มใช้จำปาแห้ง อุบะกลางใช้ข้าวโพดสลับแบบดอกรัก ล่างสุดเป็นอุบะแขก

 

หัวพญานาคเย็บแบบกุหลาบสลับดอกรัก ตัวร้อยเป็นมาลากลมลายเกลียวสลับสีด้วย ดอกบานไม่รู้โรย ส่วนลายกนกและตรงส่วนตกแต่งโคม ตกแต่งด้วยบานไม่รู้โรย เดินเส้นเย็บด้วยกุหลาบเหลือง และแบบทัดหูรูปดาว ส่วนล่างของโคมทำแบบพวงแก้ว 3 ชั้น ใช้อุบะแขกตุ้มดอกข่ากุหลาบ

ใช้ดอกรัก กุหลาบ บานบุรี ดอกพุด และใบกระบือพับกลีบตกแต่งตามรูป ตัวกนกเย็บแบบพญานาคด้วยใบกระบือ ตาพญานาคใช้ดอกพุดล้อม ใช้แบบกลีบ 2 ชั้น โดยเย็บดอกพุดรอบนอก ตัดด้วยสนฉัตรเดินแล้วใส่กุหลาบที่แบบกลีบบัว ระหว่างกลีบบัวชั้นล่างใช้ใบกระบือ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ