ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

โคมประทีป - พุทธบูชา

ยอดใช้ดอกบานไม่รู้โรยสีชมพู ดแง ต่อด้วยดอกรักสีม่วง พุ่มบนใช้บานบุรี ตัวกนกเย็บแบบกุหลาบสลับสีบานบุรี และดอกรักสีม่วง พุ่มล่างเย็บแบบกลีบบัวเดินดอกพุดรอบนอก เฟื่องใช้แบบกนกห้อยอุบะแขก ตุ้มดอกข่า กุหลาบ ทัดหูด้วยแบบประจำยามเดินดอกพุดรอบนอก

ตกแต่งด้วยบานไม่รู้โรย 2 สี สายร้อยด้วยเม็ดลูกเดือย มีแต่งด้วยดอกรักสีม่วงบ้าง ใช้สีแต้มดอกและสีอ่อนระบาย

ยอดโคมใช้สีฟ้าสลับสีเหลือง เดินเส้นด้วยดอกรักสีม่วง ตัวโคมตกแต่งด้วยดอกบานไม่รู้โรย ย้อมสีเป็นลายกนกสลับสีตัดเส้นขาวด้วยดอกพุด สายโคมทำวงกลมล้อมอีกชั้น ห้อยสายร้อยด้วยดอกุพดสลับจำปาสด ตุ้มใช้จำปาแห้ง อุบะกลางใช้ข้าวโพดสลับแบบดอกรัก ล่างสุดเป็นอุบะแขก

 

หัวพญานาคเย็บแบบกุหลาบสลับดอกรัก ตัวร้อยเป็นมาลากลมลายเกลียวสลับสีด้วย ดอกบานไม่รู้โรย ส่วนลายกนกและตรงส่วนตกแต่งโคม ตกแต่งด้วยบานไม่รู้โรย เดินเส้นเย็บด้วยกุหลาบเหลือง และแบบทัดหูรูปดาว ส่วนล่างของโคมทำแบบพวงแก้ว 3 ชั้น ใช้อุบะแขกตุ้มดอกข่ากุหลาบ

ใช้ดอกรัก กุหลาบ บานบุรี ดอกพุด และใบกระบือพับกลีบตกแต่งตามรูป ตัวกนกเย็บแบบพญานาคด้วยใบกระบือ ตาพญานาคใช้ดอกพุดล้อม ใช้แบบกลีบ 2 ชั้น โดยเย็บดอกพุดรอบนอก ตัดด้วยสนฉัตรเดินแล้วใส่กุหลาบที่แบบกลีบบัว ระหว่างกลีบบัวชั้นล่างใช้ใบกระบือ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย