วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา>>

แสง

ก่อนศตวรรษที่ 17 การศึกษาเรื่องแสงเชื่อกันว่า แสงเป็นอนุภาคที่ถูกส่งออกมาจากต้นกำเนิดแสง แสงสามารถผ่านทะลุวัตถุโปร่งใสและสะท้อนจากผิวของวัตถุทึบแสงได้ เมื่ออนุภาคเหล่านี้ผ่านเข้าสู่ตาจะทำให้เกิดความรู้สึกในการมองเห็น นิวตัน (Newton) ได้เสนอทฤษฎีอนุภาคของแสง (particle theory) ซึ่งสามารถนำไปใช้อธิบาย ปรากฏการณ์สะท้อนและการหักเหของแสง ฮอยเกนส์ ( Christain Huygen) ได้เสนอทฤษฏีเกี่ยวกับคลื่นแสง (Waves Theory) กล่าวว่าแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเดินทางในลักษณะของคลื่น นอกจากนี้ยังได้แสดงให้เห็นว่า กฎการสะท้อน และการหักเหสามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีคลื่นแสง ทอมัส ยัง (Thomas Young) ได้ค้นพบปรากฏการณ์การแทรกสอดของแสง เฟรสเนล (Augustin Fresnel) ได้ทำการทดลอง เกี่ยวกับการ แทรกสอด และการเลี้ยวเบนของแสง แสงช่วงที่ตาสามารถ มองเห็นมีค่าอยู่ระหว่าง 400 – 700 นาโนเมตร และมีความถี่อยู่ในช่วง 103-105 เฮิรตซ์ โดยแสงสีม่วงซึ่งมีความยาวคลื่นน้อยที่สุด หรือ ความถี่สูงสุด ส่วนแสงสีอื่น ๆ ให้สเปคตรัมของแสงในช่วงนี้ก็มีความยาวคลื่นสูงขึ้นตามลำดับ จนถึงแสงสีแดงมีความยาวคลื่นมากที่สุดหรือมีความถี่ต่ำที่สุด ดังรูป


รูปที่ 1 แสดงคลื่นเม่เหล็กไฟฟ้าช่วงที่ตามองเห็น คลื่นที่เปิดเผยความมหัศจรรย์ของเอกภพ แสงประกอบด้วยคลื่นเช่นเดียวกับคลื่นวิทยุ คลื่นรังสีความร้อน คลื่นรังสีอุลตราไวโอเลต คลื่นรังสีเอ๊กซ์ และคลื่นรังสีแกมมา คลื่นทุกชนิดเหล่านี้คือคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่างๆ กัน ประสาทตาของเราไม่มีความไวต่อคลื่นวิทยุและคลื่นความร้อน เพราะมีความยาวคลื่นยาว ส่วนคลื่นแสงมีความยาวคลื่นพอเหมาะกับประสาทตา ฉะนั้นตาจึงมีความไวต่อแสง รังสีเอ๊กซ์และรังสีแกมมามีความยาวคลื่นสั้นเกินไป จึงไม่กระตุ้นประสาทตาเช่นเดียวกับคลื่นแสง ถ้าสังเกตดูความยาวคลื่น ตั้งแต่คลื่นยาวมากเช่นคลื่นวิทยุ จนถึงคลื่นที่สั้นมาก เช่น คลื่นรังสีเอ๊กซ์ และรังสีแกมมา จะเห็นว่าคลื่นยิ่งสั้นยิ่งมีพลังงานมากขึ้นทุกที ตัวอย่าง เช่น รังสีอุลตราไวโอเลตที่มองไม่เห็น มีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงมาก รังสีอุลตราไวโอเลตมีอยู่ในแสงอาทิตย์ แต่โชดดีที่บรรยากาศเบื้องบนช่วยกั้นรังสีอุลตราไวโอเลตปริมาณมากๆ อาจทำอันตรายต่อผิวหนังได้  ส่วนรังสีเอ๊กซ์และรังสีแกมมายิ่งมีอันตรายมากว่ารังสีอุลตราไวโอเลตขึ้นไปอีก เพราะความยาวคลื่นสั้นกว่า การที่รังสีเอ๊กซ์มีพลังงานมากนี้เอง จึงสามารถทะลุผ่านวัตถุต่างๆ ได้แม้แต่วัตถุที่แสงผ่านไม่ได้ ตัวอย่างในเรื่องนี้ได้แก่การที่รังสีเอ๊กซ์อาจทะลุผ่านเนื้อหนังเข้าไปจนถึงกระดูกได้


แสงของธรรมชาติ
\

ดวงอาทิตย์ แหล่งกำเนิดแสงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด


การทดลองเสมือนจริง

การทดลองของยัง เป็นการส่องแสงความยาวคลื่นเดียวผ่านช่องแคบคู่ จะเกิดปรากฎการณ์แทรกสอดของคลื่นขึ้น

คอมแพคดิสก์ กับการแทรกสอด

แผ่นซีดีเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ในยุคสารสนเทศ ที่สามารถเก็บตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพยนตร์ เพื่อใช้ในคอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียงสเตอริโอ เทคโนโลยีของซีดี เกี่ยวข้องกับแสง และการแทรกสอดของแสง อย่างลึกซึ้ง แผ่นซีดีจะบันทึกข้อมูลมีลักษณะเป็นรูปวงหอย เมื่อต้องการอ่านข้อมูล กลไกของเครื่องอ่านจะให้หัวอ่านเลเซอร์ยิงแสงเลเซอร์ออกมาดังรูป

 ผิวของแผ่นซีดีบรรจุข้อมูลเป็นรูปขดวง ภายในขดวงข้อมูลคือ ส่วนที่นูน (Pit) และแบน (Land) หัวอ่านจะยิงแสงเลเซอร์ขึ้นไปกระทบเข้ากับข้อมูลและสะท้อนออกมาเข้าตัวดีเทกเตอร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ