สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

ไขมัน (Lipid)

ไตรกลีเซอไรด์

ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) คือ สารอาหารประเภทไขมันที่ได้จากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป และจากการสร้างขึ้นเองในร่างกาย โดยตับและลำไส้เล็ก เป็นตัวสร้างไตรกลีเซอไรด์ 1 กรัม ให้พลังงาน 9 แคลลรี่ ไตรกลีเซอไรด์ละลายอยู่ในเลือดได้โดยรวมตัว กับโปรตีน ดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย บางส่วนถูกสะสมไว้ที่เนื้อเยื่อไขมัน ปัญหาและอันตรายจากโรคไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือดทำให้ หลอดเลือดแดงแข็งตัว ถ้าเกิดที่หัวใจทำให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือด ถ้าเกิดที่สมองทำให้เป็นอัมพาต หรือ ทำให้เกิดอาการร่วมคือ ปวดท้อง ตับโต ม้ามโต และทำให้ระบบประสาททำงานผิดปกติ ปวดข้อ สาเหตุของการเกิดไตรกลีเซอไรด์สูง เกิดจาก การกินอาหารไม่ถูกส่วน โดยเฉพาะกินอาหารที่มีไขมันหรือกินขนมหวานมากเกินไป หรือ ความผิดปกติของระดับไขมันในร่างกาย ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต การดื่มเหล้าเป็นประจำ และขาดการออกกำลังกาย และสุดท้ายคือการเกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับ ไลโปโปรตีน (lipoprotein) เช่น ร่างกายขาดเอนไซด์ที่จะย่อยไตรกลีเซอไรด์  แหล่งอาหารที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง ได้แก่ อาหารทุกชนิดที่มีปริมาณไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันสัตว์ น้ำตาล อาหารรสหวานจัด ขนมหวานทุกชนิด เนื่องจากร่างกายสามารถนำไปสร้างเป็นไตรกลีเซอไรด์ การป้องกันและบำบัดรักษา

  1. ลดปริมาณอาหารไขมันที่รับประทานให้น้อยลง โดยโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์
  2. ลดปริมาณการกินข้าว แป้ง น้ำตาลทราย หรือขนมของหวานต่าง ๆ ให้น้อยลง กินในปริมาณที่พอควรแก่ความต้องการของร่างกายเท่านั้น
  3. ควรลดน้ำหนักตัวในรายที่อ้วนมากเกินไป
  4. หมั่นออกกำลังกายทุกวันอย่างสม่ำเสมอ
  5. งดดื่มเหล้า เนื่องจากเหล้าจะกระตุ้นให้มีการสร้างไตรกลีเซอไรด์มากขึ้น
  6. แพทย์จะให้ยาลดไตรกลีเซอไรด์ รับประทานในรายที่จำเป็นควบคู่กับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง คนอายุ 30 ปีไม่ควรมีค่า triglyceride เกิน 200 mg/dl

    อ่านต่อ >>>

กรดไขมัน
กรดไขมันอิ่มตัว
ไตรกลีเซอไรด์
ฟอสโฟลิปิด
ไขมันอื่นๆที่มีบทบาทในสิ่งมีชีวิต
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย