สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

ไขมัน (Lipid)

ฟอสโฟลิปิด

ฟอสโฟลิปิดหรือ กลีเซอโรฟอสโฟลิพิด เป็นไขมันที่เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มต่างๆในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างคล้ายไตรกลีเซอไรด์ แต่มีกรดไขมันเพียงสองโมเลกุล โดยอีกตำแหน่งหนึ่งจะมีหมู่ฟอสเฟตมาเกาะและจะมีสารอื่นมาเกาะที่หมู่ฟอสเฟตอีกต่อหนึ่งซึ่งเป็นการกำหนดชนิดของฟอสโฟลิปิด เช่น โคลีน (choline) หรือ เซอรีน (serine) ถูกสร้างบนแกนกลางที่เป็น กลีเซอรอล (glycerol) ซึ่งเชื่อมต่อกับหางสองเส้นที่เป็นอนุพันธ์ของกรดไขมันโดยรูปแบบการเชื่อมต่อที่เป็นเอสเตอร์ (ester) และหนึ่งหัวที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อเป็นฟอสเฟตเอสเตอร์ กรดไขมันเป็นสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีสาขาและเชื่อมต่อกันด้วย

  • พันธะเดี่ยว (single bonds) ตามลำพัง เช่น กรดไขมันอิ่มตัว
  • ทั้งพันธะเดี่ยว (single bonds) และ พันธะคู่ (double bond) เช่น กรดไขมันไม่อิ่มตัว ส่วนหัวของฟอสโฟลิพิด ที่พบใน เมมเบรน ทางชีวภาพ (biological membrane) คือ
  • ฟอสฟาติดิลคอลีน (phosphatidylcholine-lecithin)
  • ฟอสฟาติดิลเอตทาโนลามีน (phosphatidylethanolamine)
  • ฟอสฟาติดิลเซอรีน (phosphatidylserine)
  • ฟอสฟาติดิลอินโนซิทอล (phosphatidylinositol

 

Figure 1: โครงสร้างลิพิด ลิพิดส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนหัวหัวเป็น โพลาร์ กรุ๊ป (P) และส่วนหางที่เป็น นอนโพลาร์ (U for unpolar). ลิพิดแสดงฟอสโฟลิพิด 2 หาง รูปซ้ายเป็นส่วนขยายของภาพทางขวา ที่แทน โซ่ลิพิด 1, 2 และ 3 เส้น 

อ่านต่อ >>>

กรดไขมัน
กรดไขมันอิ่มตัว
ไตรกลีเซอไรด์
ฟอสโฟลิปิด
ไขมันอื่นๆที่มีบทบาทในสิ่งมีชีวิต
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย