วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต

ยุคมืดทางปัญญา  ปี 2501-2507

เดือนตุลาคม 2501 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  กระทำรัฐประหาร  ใช้อำนาจเผด็จการโดยเบ็ดเสร็จ  กวาดล้างจับกุมนักเขียน, นักหนังสือพิมพ์เข้าคุกเป็นจำนวนมาก  ปิดหนังสือพิมพ์  ประกาศรายชื่อหนังสือต้องห้าม  เช่น “แม่”  แปลโดย ศรีบูรพา “นิติศาสตร์ 2500” ที่ตีพิมพ์งานอย่าง “โฉมหน้าศักดินาไทย” ของสมสมัย  ศรีศูทรพรรณ (จิตร ภูมิศักดิ์)  “การวิเคราะห์ลักษณะทางชนชั้นในประเทศไทย” ของ พัฒนา  รัมยะสุต  “โฉมหน้าจักรพรรดินิยม” ของ  มณี ศูทรวรรณ

การจับกุมคุมขังนักเขียน,นักหนังสือพิมพ์กลายเป็นแรงผลักดันให้นักเขียนหลายคนเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย “ศรีบูรพา” ลี้ภัยไปอยู่ประเทศจีนจนเสียชีวิตที่นั่น  เสนีย์  เสาวพงศ์  หยุดเขียนชั่วคราว  มุ่งรับราชการทางการทูตอย่างเดียว “ลาว  คำหอม” ไปทำไร่ที่ปากช่อง  นักเขียนหลายคนเปลี่ยนแนวเขียนไปเป็นเรื่องเริงรมย์

จิตร  ภูมิศักดิ์  คนเดียวที่ยังยืดหยัดเขียนวรรณกรรมเพื่อชีวิตอย่างต่อเนื่องจริงจัง  แม้จะถูกขังอยู่ในคุกลาดยาว  จิตรยังสร้างผลงานที่มีคุณค่า  เช่น  “พจนานุกรมไทย-มูเซอ” “ความเป็นมาของคำ สยาม ไทย ลาวและขอม  และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ” งานแปลมี “แม่” ของ  แม็กซิม  กอร์กี้  “ธรณีกรรแสง” ของนักเขียนอินเดีย  บทละครเรื่อง “มนต์รักจากเสียงกระดึง” และบทเพลงอีกจำนวนหนึ่งเช่น “แสงดาวแห่งศรัทธา” “มาร์ชชาวนาไทย” “รำวงวันเมย์เดย์” “ศักดิ์ศรีของแรงงาน” เป็นต้น

ปี 2507 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ถูกคุมขัง จิตร  แต่งกวีนิพนธ์ในนาม “กวี  ศรีสยาม” และ “กวีการเมือง” ลอบส่งออกมาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย  เช่น “จิ้งเหลนกรุง” “โคลงสรรเสริญเกียรติกรุงเทพมหานครยุคไทยพัฒนา” “วิญญาณหนังสือพิมพ์-เปิบข้าว” บทกวีเหล่านี้มักจะยาว  แต่งโดยใช้ฉันทลักษณ์โบราณ  แต่เนื้อหากล่าวถึงทุกข์ยากของประชาชนและการกดขี่ของชนชั้นปกครอง

ยุคนี้วรรณกรรมเพื่อชีวิตแทบสูญหายโดยสิ้นเชิง  ด้วยอำนาจเผด็จการ

ที่มา : คัดจากหนังสือ “อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาคม 2516” จากข้อมูลของฝ่ายนิทรรศการ 25 ปี 14 ตุลา ในชื่อเดิมว่า “25 ปี 14 ตุลา มองผ่านวรรณกรรมเพื่อชีวิต” จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สายธาร, ตุลาคม 2541.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย