วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต

กวีประชาชน

กลุ่มนักเขียนที่เป็นผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจของเหตุการณ์ 14 ตุลา คือ กวี  ช่วงนี้ถือเป็นยุคทองของบทกวีเพื่อชีวิต กวีแนวเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ผลงานออกมามากมาย  เช่น 

“บทกวีเพื่อชีวิต”  “ต่อสู้กู้ชาติ  เอกราษฎร์  อธิปไตย”  และ “พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน” ของ รวี  โดมพระจันทร์

“ด่านสาวคอย” “เราจะฝ่าข้ามไป”  ของ  วิสา  คัญทัพ

“ซับแดง”  ของ ประเสริฐ  จันดำ

“น้ำท่วมฟ้า  ปลากินดาว” ของ วิสา  คัญทัพ  และประเสริฐ  จันดำ

“จารึกบนหนังเสือ”  ของ  ประเสริฐ  จันดำ  และ สุรชัย  จันทิมาธร

“คำเตือนของผองเพื่อน”  ของ  สถาพร  ศรีสัจจัง

“ขออย่าให้เราสลายพลังเพราะจะพังทลาย” “เขียนให้อาชีวะ”  ของ  ชัชรินทร์  ไชยวัฒน์

“อหังการของดอกไม้”  ของ  จิระนันท์  พิตรปรีชา

กวีเด่นที่มีผลงานลุ่มลึกหนักแน่นในแนวคิดเชิงสังคม  และแพรวพราวด้วยภาษาและกลวิธีทางวรรณศิลป์  คือ  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์   ผลงาน “อาทิตย์ถึงจันทร์” เป็นโคลง  500  บท พรรณนาเหตุการณ์ต่อสู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลา 16 ถึง วันจันทร์ที่ 15 ตุลา 16 อีกเล่ม คือ “เพียงความเคลื่อนไหว” รวมบทกวีที่ตีพิมพ์บทที่เด่นคือ “หนทางแห่งหอยทาก” “เพียงความเคลื่อนไหว” รวมบทกวีเล่มนี้ได้รับรางวัลซีไรต์ปี 2523 และเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์ ในปี 2536 คู่กับ “อุชเชนี” (ประคิณ  ชุมสาย ณ อยุธยา) กวีหญิงแนวเพื่อชีวิตในทศวรรษ 2490 

นักเขียนอาวุโสแนวเพื่อชีวิตอีกคนที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์ คือ “ลาว คำหอม” คำสิงห์  ศรีนอก ช่วงเวลาเบ่งบานของวรรณกรรมเพื่อชีวิตแสนสั้น  วันที่ 6 ตุลาคม 2519 ดอกไม้แห่งปัญญาดอกนี้ถูกทำลาย

ที่มา : คัดจากหนังสือ “อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาคม 2516” จากข้อมูลของฝ่ายนิทรรศการ 25 ปี 14 ตุลา ในชื่อเดิมว่า “25 ปี 14 ตุลา มองผ่านวรรณกรรมเพื่อชีวิต” จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สายธาร, ตุลาคม 2541.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย